All egendom: trädgård, kök, inredning >> Säkerhet

Nederbörd, våtare och vildare

Meteorologerna rapporterade stort nederbörd i östra Norge och väntade upp till 70 millimeter nederbörd över natten. Risk för överbeläggning, lokala översvämningar och jordskred och översvämningar kan vara konsekvensen av nederbörd, och meteorologer rådde om förebyggande åtgärder.

Kommunerna har ett stort ansvar

norska vattenresurser och energidirektorat (NVE) har slagit sig ihop med lokala myndigheter som ansvarar för att skydda medborgarna mot översvämningar. När Asker och Bærums kommun upplevde över 100 millimeter nederbörd på sex timmar i augusti 2016 orsakade den stora skador. Endast till försäkringsbolaget IF om skador på 150 miljoner kronor till följd av denna nedgång. Husägare har källare och trädgårdar översvämmade, och många vägar låg under vatten. När mätningar visade att det hade kommit upp till 60 millimeter regn i onsdags fanns det bara vissa husägare i Bærum som kunde anmäler om översvämningar i källaren.

Regnet i 2016 kom överväldigt, men vädret har blivit vildare och blött de senaste åren och man bör vara beredd.

Läs också: Håller ditt hus klimatförändringar?

Omedelbara åtgärder som verkar

- Vi har tagit itu med akuta problem i infrastrukturen, så grunda diken, säger Per Øystein Funderud, chef för planering och investeringar i Asker kommun Budstikka.

Kommunen arbetar stadigt för att förbättra översvämningshanteringssystemen. De har ersatt gamla strömmar med större spadar, har spolat ledningar för avloppsvatten och vattnet rena och rehabiliterat dem med strumpor. Funderud säger vidare till Budstikka att rörledningen är under kontinuerlig förbättring.

Förra veckans stora nederbörd var det inga rapporter om översvämmade källare till Asker kommun. Funderud anser att detta beror på korrigerande åtgärder.

Anmälan mer

Nederbörd prognos som tillämpas på Østlandet tisdag kommer sannolikt att röra sig över landet kunde konstatera meteorolog John Smith berättar Dagbladet.

I en artikel i House & Property från juni i år rekommenderade försäkringsbolaget IF husägare att förbereda sig: Förbered dig för naturskador.

Om du vaknar upp till översvämmade källare

Om det värsta händer och du vaknar till en översvämmad källare, följ dessa tips från IF.

Skydda skadaområdet så att ingen skada uppstår. Håll människor borta från byggnader som kan äventyra loppet. Kontakta polisen och i förekommande fall brandkåren om det finns behov av hjälp för att blockera området och säkra byggnader.

Töm byggnaden för vatten. Brandkåren kan ofta hjälpa till med pumpar.

Vatten driver ström och kan orsaka kortslutning! Ta bort säkringarna för de golv som har översvämmats.

Elektrisk utrustning, vattenvärmare och elinstallationer som har varit i eller under vatten får inte användas förrän utrustningen har kontrollerats av en elektriker.

Ta bort golvbeläggningar och filtar om de är våta.

Ta hand om varor du vill byta ut så att skattebetalaren kan bedöma skadan.

Dokumentera skadorna genom att ta bilder eller filmer.

Bra ventilation torkar ut fukt! Öppna fönstren i källaren och fäst nätet över. Låt de inre dörrarna öppna. Öppna även ytterdörrar när någon är hemma.

Tvätta ut slammet och rengör det område som har översvämmats.

Kontrollera att avloppet inte är tätt innan du använder en byggnad. Kontakta din rörmokare om du är i tvivel eller behöver hjälp.

Finns det ett nederlag?

är det troligt att du inte har utsatts för skada, men ta några försiktighetsåtgärder vid anmälan av regn.

Norwegian vattenresurser och energidirektorat (NVE) har slagit sig ihop med lokala myndigheter som ansvarar för att skydda medborgarna mot översvämningar. Det är dock till stor del upp till var och en av oss att vara väl förberedda när flodvattnet eller kraftiga regn kommer:

Se till att avlopp, brunnar och galler är öppna så att vattnet har ett frikort.

Kontrollera att närliggande strömmar inte dammas av trädgårdsavfall eller andra föremål. Ta bort stora kvistar och föremål som kan förhindra fritt vattning.

Rengör trädgården för möbler och andra lös föremål.

Flytta föremål i källaren till en övre våning och i garaget från golvet eller på en torr / säker plats.

Håll dörrarna och fönstren till källaren stängd. Omslaget täcker med sandsäckar.

Följ på pressmeddelanden och kommunalmeddelanden. Med stor risk kan myndigheterna vidta åtgärder.

försiktighetsåtgärder för att undvika skador

Det finns mycket du kan göra i förväg för att undvika eller begränsa skador på hus och annan egendom orsakade kraftiga regn:

Sörj lutningen på terrängen runt byggnaden så att vatten strömmar bort, och inte mot byggnaden.

Grundläggande Murer och andra utsatta delar av byggnaden bör behandlas med gips, färg eller andra material, som håller vattnet ute.

Använd material och konstruktioner som plattor och betong i nedre våningarna och källare.

Dränerings- och vattensystemet ska utformas så att ytvatten dräneras och tas bort från byggnaden.

Montera backventiler på dränering och avlopp ut ur huset, då kan du undvika skador om systemet kommunala avlopp blir igensatt.

Töm inte trädgårdsavfall eller fyll i mark, sten och annan massa eller avfall i eller i strömmar. Detta kan dämpa vattnet och ge nya raser till din egendom.

Rengör inte höjden av strömmar för naturlig vegetation, det tar upp och håller på vattnet.

Håll avlopp och galler öppna och se till att vattnet har ett frikort.

Källa: IF Försäkring

ADVERT

Mest populära