All egendom: trädgård, kök, inredning >> Innan Du Börjar

Power chock för gamla elsystem

- 20-30 år gamla kraftverk klarar ofta inte nuvarande användning. Anledningen är att vi ansluter fler och fler produkter till anläggningen, säger Terje Hanssen som är chef för El-säkerhetsavdelningen i Nelfo, föreningen för elektriska och IT-företag.

44 procent av befolkningen har faciliteter över 15 år. 17 procent vet inte hur gammal växten är, visar en undersökning som Norsk Stats har gjort för Nelfo.

- Under de senaste decennierna har vi fått ett antal produkter som kräver mycket kraft. Vi har fått mer av både små och stora apparater, datorutrustning, musiksystem och elverktyg. Den totala belastningen på det elektriska systemet i hemmet kan vara för stort om anläggningen inte har uppgraderats, berättar Hanssen.

Lukter svagt

Värmesäkringar kan vara ett tecken på överbelastning av elnätet.

- Om fläckar lukar ut ur eluttag eller säkringar, eller säkringar går ofta, betyder det att något är fel. Kontakta så snart som möjligt en kvalificerad elektriker, säger Terje Hanssen.

Elektriken kommer också att kunna ge många bra tips om hur man ökar hemmet genom att byta ut gammal utrustning. Med enkla åtgärder kan du minska strömförbrukningen och spara pengar.

- Det är 8-10 år sedan den elektriska installationen kontrollerades, den bör kontrolleras av en auktoriserad installatör.

En sådan elektrisk kontroll kostar 1000-2000 kronor.

- Det är en billig och bra investering för att förhindra brand. Installatören kan också ge råd och tips om hur du använder utrustningen och göra förslag till uppdateringar av systemet för att det ska vara korrekt dimensionerade, säger Hanssen.

Dödliga bränder

Saknade uppgraderingar har också en mer allvarlig sida. Var fjärde bostadsbrand i Norge har en elektrisk orsak, och omkring 20 människor försvinner varje år. Ungefär hälften av dessa bränder beror på fel i elverket, enligt Nelfo. Den andra hälften beror på felaktig utrustning och felaktig användning av elektriska apparater.

- Dessa är höga siffror. Husets ägare ansvarar för den elektriska installationen och ska se till att inspektionen och underhållet av yrkesverksamma utförs. Ägaren ansvarar också för att inte ansluta själva anläggningen för att skada liv eller egendom, säger Terje Hanssen.

Kostsam försummelse

Vid bostadsbränder undersöker polisen orsaken. Om ägaren har gjort en klar övertid och inte har följt reglerna slutar det med böter.

- I sådana fall kan det också leda till en reducering av försäkrings utbetalning, säger informationsdirektör Jack Frostad i If P & C.

Ett av problemen är att ett antal varor säljs för fasta installationer, och endast professionella får monteras.Exempel på detta är att utan auktorisering monterar och kopplar värmekabeln till kortslutning och skapar brand.

ADVERT

Mest populära