All egendom: trädgård, kök, inredning >> Utomhus

Mall över spikhuvuden

Färdigpanel är både bra och bra när man bygger nytt och många är tacksamma för att undvika att hänga på väggen och måla efter installationen. Men kallar det helt klart är det fortfarande en sanning med modifikationer, enligt målaren Ole Andreas Klaveness. Många glömmer att nagelhålen också behöver skydd mot fukt.

De flesta snickare använder idag en spikpistol när man ställer in en panel. När panelen är målade efter inställningen isoleras dessa naglar automatiskt av färgen. När panelen är klar med inställningen visar sig att det är en annan.

- När spikpistolen skjuter spiken in i träet, öppnar träet runt hålet. Om vatten ackumuleras vid denna tidpunkt kan det dra i träet och skapa fuktskador, säger målare Ole Andreas Klaveness.

Den målade panelen kan stå i många år innan den målas igen, och under tiden kan stora fuktskador uppstå i områdena runt nagelskikten.

Genom att korsa den förmålade panelen efter installationen, och kitta och måla över naglarna, är du starkare utrustad med skador på väggen. Arbetet är både relativt snabbt och enkelt och kan spara dig mycket problem i framtiden.

ADVERT

Mest populära