All egendom: trädgård, kök, inredning >> Hus

ÖPpnar anbudsprocessen

Även om de två parterna har kommit överens om att öppenheten måste vara större, är det fortfarande, men några detaljer mellan de två parterna. Den skriver tidningen Dagens Næringsliv.

Medan konsumentombudsmannen ger tillgång till alla anbudsgivare, vill NEF begränsa öppenheten att vända sig till köparen.

Gäller alla mäklare

Konsumentrådet har redan presenterat en skiss för ett nytt regelverk. Deras förslag innebär att rätten till tillträde i budrundorna om några månader kommer att gälla alla fastighetsmäklare. Dessa regler syftar bland annat till att få slut på spekulationer om fiktiva bud.

Ta misstänkt

Även regissören Finn Tveter i NEF'm att inga myndigheter har gjort sig skyldiga till fiktiva bud, går han ändå in för större öppenhet för att avlägsna eventuella misstankar.

- Vi har tidigare betonat anbudsgivarens behov av anonymitet. Vi erkänner emellertid konsumentmyndigheterna som en representant för budgivarna. Därför öppnar vi budrundorna tillräckligt för att ta bort eventuella misstankar om fiktiva bud. Men behovet av öppenhet och anonymitet fortfarande vägas mot varandra, sade Tveter till Dagens Næringsliv.

Tveter tycker att det är tillräckligt att endast köparen får kännedom om de andra budgivare namn. Konsumentombudsmannen är i sin tur öppen för förändringar i den presenterade skissen.

ADVERT

Mest populära