All egendom: trädgård, kök, inredning >> Hus

Sina siffror, 1998

Optimistisk bostadsmarknaden, men kommer att krascha?

  1. Siffrorna talar för 1988
  2. Siffrorna talar för år 2000
  3. Siffrorna talar för 1998

Renta upp 7 gånger

Norges Bank höjde sin utlåningsränta under sju gånger under 1998.

  • I början av 1998, utlåningsräntan på 5, 5 procent.
  • Efter 7 räntehöjning, den sista den 25 augusti, räntan vid slutet av året så mycket som 10 procent.

Huspriserna

Huspriserna sjönk något under hösten 1998, efter det att hastigheten justerades uppåt. Men totalt sett steg priserna jämfört med föregående år. Nedanstående siffror är genomsnittet för hela landet, justerat för konsumentprisindexet.

  • Fristående hus: 8 400 kr. pr. kvm.
  • Litet hus: 9 700 kr. pr. kvm.
  • Block: 12 700 kr. pr. kvm.
  • Genomsnitt: 9 600 kr. pr. kvm.
  • Totalpris för bostäder, medeltal: 1. 121.000 kr.

(Källa:. Norges Bank, Association of Real Estate)

ADVERT

Mest populära