All egendom: trädgård, kök, inredning >> Konstruktion

Nu kan du enkelt svara på hur mycket du kan bygga

1. Juli förde nya plan- och bygglagen som möjliggör att man kan bygga ett garage eller andra fristående byggnader på upp till 50 kvadratmeter utan att skicka in en ansökan till kommunen eller varnings granne.

Oavsett om du bygger stor eller liten, måste du hålla sig inom vad som kallas tillåten byggnadstäthet , som bestämmer storleken på fastigheten är det tillåtet att bygga vidare på.

För att hjälpa dig att hitta hur mycket du kan bygga direktoratet för att bygga kvalitet (DIBK) lanserade service "Hur stor kan du bygga?".

- Vi vet detta genom att beräkna utnyttjandegraden upplevs som mycket komplicerat av många, säger en maskinbefälet i DIBK, Anna Schultz sade i ett uttalande.

För att ta reda på hur mycket du kan bygga vidare på din tomt måste du få information om:

Se också:

Har du glömt att vända sig till kommunen om tillstånd att bygga?

I efterklyvens namn - hur man ansöker när byggnaden redan är listad?

  • plan för din bostad
  • kommunala generalplanen för markanvändning
  • kommunala
  • Commune parkering norm
  • Matrikkelbrev (även seeiendom. Com)

Denna information ska du fylla i guiden för att det ska kunna ge Du rätta svaret på hur mycket du kan bygga på din webbplats.

ADVERT

Mest populära