All egendom: trädgård, kök, inredning >> Tjänsten

Nu detta kan vara en hälsorisk

Tips för korrekt brännved

 • Använd torr vid
 • Bygg brand höger
 • Ignition uppifrån
 • Se goda egenskaper
 • fyre få och korta, intensiva perioder <999 > Undvik eld med helt eller delvis stängt spjäll
 • bränn inte plast, avfall, impregnerat material
 • Byt till en ny, ren braskamin om du har möjlighet
 • Refrigeration period vi nu upplever leder till höga luftföroreningar i flera Städer, vissa barn, äldre och personer med astma och andra lungsjukdomar är särskilt utsatta för.

När stark förkylning kombineras med liten vind, dieselutsläpp, damm och vedbränning, leder det till dålig luftkvalitet.

Felaktig vedeldning resulterar till exempel i långsam eldning och låga temperaturer, vilket gör att dammens damm multipliceras.

Men vi behöver peiskos nu i kylan. Så det handlar om att skjuta på ett sätt som ger mindre utsläpp av växthusgaser och sot.

Om du har rätt kan du spara både din egen hälsa och miljön.

Om du använder fuktigt trä är utsläpp av sot och partiklar 10-30 gånger högre än om du använder torrt trä.

Checklista är att bygga elden korrekt, antänd från toppen och ha ett bra drag. Detta resulterar i lägre utsläpp av växthusgaser och sot.

Enligt TEK 10 (Direktorat för byggtekniska tekniska krav för nybyggnadsverk) ska utsläpp av partiklar från ugnen inte överstiga tio gram per kilogram bränt vid. Alla nya ugnar som tillverkas idag borde vara inom ramen för reglerna, men du måste ansöka om att installera gamla ugnar.

- Äldre ugnar, producerade före 1998, producerar fem till sex gånger mer partiklar än nya ugnar, så det kommer mycket förorening. Växla från gamla spisar för nya, kan du få ekonomiskt stöd från kommunen, säger Merethe Slensvik Halvorsrød, ordförande i den norska värme.

Det är inte heller alla kommuner som har detta stödprogram, så du bör kontrollera om din kommun stöder installationen av en brännkamin.

Ger dålig luftkvalitet inomhus

Fukt, radon, matos, mögel, ljus och rökelse kan bidra till att skapa dålig inomhusluft i ditt hem. På samma sätt kan avfyring också vara en utmaning. Vid avfyring i eldstaden produceras gaser och partiklar som kan irritera andningsorganen och förvärra astma och allergier.

dålig inomhusluft: när du eld i spisen ger gaser och svävande partiklar som kan orsaka irritation i luftvägarna och förvärra astma och allergier. Foto: PHOTO: Getty Images.

Det finns mycket du kan göra för att få ett gott inomhusklimat i ditt gamla hem.

Men både eldstad och ljus kan vara en utmaning för inomhusklimatet. Ärtbränning fungerar bättre med flammande brännugnar, men det kommer lätt att producera svettpartiklar som kan orsaka hälsoproblem.

Det är därför viktigt att säkerställa god luftförsörjning så att eldstaden har ett bra drag.

- Du bör undvika att ha ett lager av trä med mögel och oönskade partiklar inomhus.Ta bara upp träet du behöver per dag. Livsmedelsbutikerna i vedeldad spis kan vara försiktigare och handplocka från vedeldade i förrådsrummet. Det kan vara tillrådligt att dammsuga träkammaren först, Kai Gustavsen, seniorkonsulent och arbetshygienist i Norges astma- och allergikoncern har tidigare sagt till Click Housing.

Friska gaser

Morten Seljeskog, forskare vid Sintef Energi, säger att vid alla typer av förbränning bildas farliga gaser under vissa perioder av förbränningsprocessen. Om du har ett rökrör eller nästan tät skorsten kan några av dessa gaser komma in i rummet.

- Kolmonoxid, kolmonoxid, är en sådan gas, som i små kvantiteter kan orsaka kvävning. Då är det lite kvar av peiskosen. Om du bränner till exempel plast, avfall, impregnerat material, skapar det mer skadliga gaser som avger både rummet och den lokala miljön, säger Seljeskog.

Tänk på grannarna

Han rekommenderar husägare att tänka på lokalbefolkningen och dess närmaste grannar.

- Det kan finnas personer med astma eller liknande sjukdomar. Se till att minst din spis och skorsten är i ett sådant skick att det inte är ditt om dessa människor störs av rök och lukt i grannskapet.

För att undvika obehaglig värme bör du ha rätt ugnsstorlek och killar får och korta intensiva perioder.

Kom ihåg att nyare hus är bättre isolerade än äldre hem och att du kanske inte behöver fylla så ofta. Det är bättre att få en lite mindre ugn anpassad till ditt husets uppvärmningskrav. Då kommer du att kunna avfyra eldstaden för färre och kortare intensiva perioder av ugnsdämparen i normalt läge utan att äventyra värmekomforten.

- Bränder med helt eller delvis sluten spjäll resulterar vanligtvis i förbränning och mer utsläpp av skadliga ämnen i miljön. Var noga med att köpa en ugn som passar dina värmebehov, seljeskog tips.

Vill du läsa mer av sådana saker? Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och följ klicka på Facebook.

Bygg elden korrekt

Använd torra träkubbar längst ner och en blandning av bakpulver och 2 - 3 briketter på toppen.

Torka lite på vägarna och har djupa sprickor. Om du träffar två kuber mot varandra, ska det låta som när en fladdermus träffar en boll.

 • Vid användning av fuktigt trä (med mer än 20% fuktighet) är sot och partikelutsläpp 10 till 30 gånger så höga.
 • Källa: Norska Uppvärmning.

Tenn från toppen

Tenn från toppen möjliggör snabbare uppvärmning av förbränningskammaren, vilket gör det snabbt att få bra utkast i ugnsröret och röret, mer syre till lågorna och högre temperatur.

Flammorna på toppen säkerställer att kuberna värms upp under så att de avger gaserna som gör att branden brinner och hålls lika. Använd betande briketter för att säkerställa snabb tändning av pannorna på toppen, för att undvika onödig rök under startfasen.

 • Långsam upptagning och låg temperatur för att stoftet ska multiplicera.
 • Källa: Norska Uppvärmning.

Se till att luften är tillräcklig

KORT REKOMMENDATION: Merethe Slensvik Halvorsrød, ordförande i Norsk Varme, rekommenderar konsumenter att välja norska, korta resor på. Foto: ILLUSTRATION PHOTO: Getty Images.

Se till att det finns tillräckligt med luft i huset, så att ugnen får tillräckligt med luft för förbränning.

Köksfläkt och ventilationssystem som drar luft ut ur huset minskar utkastet i röret. Öppna alla ventiler i ugnen. Ställ dörren öppen i upp till 5 minuter tills den brinner väl.

 • Endast när eldstaden är varm efter ca 15 minuter, justeras ventilerna. Det är viktigt att du inte stänger spjället så mycket att flammorna dör ut. Veden ska alltid brinna med synliga flammor.
 • Brand utan flamma fördubblar koldioxid och partikelutsläpp.
 • Källa: Norska Uppvärmning.

TOPPEN AV TOPPEN: Du måste börja bygga elden korrekt. Du ska antända från toppen för att få snabb värme i förbränningskammaren och dra i skorstenen. Foto: ILLUSTRATION PHOTO: Getty Images.

FJÄR FÄRDEN: Se till att tillräckligt med luft kommer in i huset, så att ugnen får tillräckligt med luft för förbränning.

ADVERT

Mest populära