All egendom: trädgård, kök, inredning >> Interiör

Innehöll nu homogen beläggning PVC

Hittills homogent golv uteslutande gjorts av PVC - eller i dagligt tal vinyl. Det är en produkt, som har kritiserats för att lämna över hormonstörande utsläpp under drift, och skadliga gaser vid förbränning och produktion. Nu finns det en typ av homogen beläggning med liknande egenskaper som PVC men som är fri från plast och innehåller därför inte ftalater och kloridämnen.

Mineral bas

Det är den finska tillverkaren Karelen som utvecklade material eNom tillverkade av naturliga mineraler och polymerer, i stället för salt och petroleumprodukter, såsom är fallet med vinyl. Den energiska beläggningen som heter LifeLine är inte termoplastisk och behöver därför inte tillsättas mjukgörare. Detta innebär att beläggningen inte ger upphov till skadliga problem under livstiden. Visst nog, är beläggningen lite styvare än en mjuk plastgolv, men det innebär inte några installationsproblem enligt Intag, en leverantör i Norge.

Hållbar utan PUR

Ytan är impregnerad med jonomerer, i stället för att applicera ett PUR-lager som ett glidlager. Den jonomerimpregnerade ytan är både hållbar och smutsavstötande och resistent mot kemikalier, till exempel. Strimling och avfall kan brännas i en vanlig ugn utan att släppa ut farliga gaser.

ADVERT

Mest populära