All egendom: trädgård, kök, inredning >> Tjänsten

Nu skär energianvändning i bostäder med en fjärdedel

Detta innebär de nya kraven:

Mer energieffektiva fönster än idag - Detta innebär typiskt treglasfönster med isolerad fönsterbåge och ram. Förutom minskade energikrav ger effektivare fönster mindre kyla och jämnare temperatur.

Bättre golvisolering

Mer effektiva tekniska installationer - Det innebär mer energieffektiv teknik i ventilationssystem och fläktar. För kommersiella byggnader finns det också skärpta krav på mer energieffektiv belysning och efterfrågan på ventilation och belysning. Till exempel stängs dessa anläggningar på natten och utanför arbetstiden.

Mer klimatvänlig strömförsörjning - Det är inte tillåtet att installera fossil energi (oljekamin, parafinugn, gashylla).

Ökad förmåga att använda el för uppvärmning - Det kommer att bli en ökad möjlighet att använda el, det vill säga elektriska värmare och elpanna, för uppvärmning i nya byggnader i 1000 kvadratmeter.

Byggnader på 1000 kvadratmeter måste byggas med vattenburet värme och måste ordnas så att andra energilösningar också kan användas än el.

Småhus måste byggas med skorsten - Nya hus måste ha skorsten så att det är möjligt att använda bioenergi (som vedeldning). Det kan finnas undantag från kravet på skorstenar för småhus med vattenburna värmen eller hus som är mer energieffektiva än kraven.

Fler möjligheter till undantag från energikraven - öppnas under flera undantag till de nya kraven, bland annat gjorde timmerhus och byggnader samt för små byggnader och bostäder (stugor) under 70 kvadratmeter. Det öppnar också för ett nytt undantag för byggnader som producerar egen el, såsom byggnader med solceller på taket.

(Källa: Regering .no)

1. Januari 2016 kom nya energikrav till nya byggnader. Krav ska göra det möjligt för nya byggnader upp till 25 procent mer energieffektiva.

- Bygga upp 40 procent av energiförbrukningen i Norge, och mycket går till uppvärmning. Nya energibehov kommer att spara så mycket energi som cirka 50 000 hushåll spenderar per år. Det är bra för både konsumenter och miljö, har klimat- och miljöministern Tine Sundtoft tidigare sagt i ett pressmeddelande.

För närvarande är det bara en övergångsperiod om ett år, men från och med 1 januari 2017 kommer kraven att gälla i sin helhet. Under övergångsperioden kan byggare själva välja om man ska bygga på nya eller gamla krav.

Bekymrad för inomhusklimatet

Men alla är inte lika upphetsade. Kai Gustavsen på norska Astma- och Allergiförbundet (NAAF) anser ständigt fokus på att minska energianvändningen kan ske på bekostnad av invånarnas hälsa och välbefinnande.

- Det vi är oroade över är att det finns så mycket fokus på energibesparingar, och inte att det finns människor som kommer att stanna, leva och frodas i hemmen.

Med de nya kraven måste husen vara välisolerade - energieffektiva fönster och tätare byggnader med mer isolering i golvet. Detta bör bland annat ge jämna temperaturer i hemmet.

- Med isoleringstjockleken finns det större risk för fukt i muren om det finns ett hål i isoleringen, och vi vet helt enkelt lite om hur det kan påverka, säger Gustavsen.

På den positiva sidan är problemet med fuktskador på avskilda, kalla ytor, som bakom möbler, ett mindre problem med jämnare temperaturer.

Enligt Gustavsen kräver täta bostäder att husägare också har grundläggande kunskaper om drift och underhåll av ventilationssystem, så att de inte blir sjuka i hemmet. NAAF kommer att arbeta för att säkerställa att alla energibesparande åtgärder är riskbedömda för hälsa och välbefinnande.

- Det bör vara mer fokus på att vara ett hus att leva och trivas i, och inte bara på energi, betonar han.

Viktigt med tillräcklig ventilation

Dessutom har en allmänläkare vid arbetsinspektionen Jan Vilhelm Bakke varit skeptisk till fokuseringen på energieffektivitet, med tanke på risken för fuktskador. Hans bekymmer är bland annat att han tror att vi inte vet tillräckligt om hur länge de kommer att tjockna väggarna med isoleringen för att hålla sig borta från fukt.

- I moderna hus byggs vi här i Norge är det viktigt att ha fuktbarriär - en plastfilm i isoleringen som förhindrar att luften tränger in i väggen, kondenserar och fuktar. Speciellt i passiva hus där väggarna är mycket tjocka, är du ännu mer beroende av att fuktspärren är helt tätt. Det är viktigt att det inte finns något gap. Hur säkert förväntar vi oss att det ska ligga i 100 år? Jag skulle vilja veta mer om det.

I passiva hus är energiförbrukningen lägre än standardbyggnader idag. De nya kraven innebär "passivhusnivå" och betyder inte att den måste byggas enligt "passivhusstandard". Det är därför tillåtet att använda andra lösningar om du uppnår samma låga energiförbrukning som för passiva hus.

Bakke anser att det är viktigt för energieffektivitet men är osäker på hur länge det påverkar inomhusklimatet.

- Det måste vara tätt, men vi måste ha tillräcklig ventilation. Vi skulle hellre få tillräckligt med luftflöde genom ventilation, inte genom oavsiktlig luftläckage i byggnaden.

Statssekreterare Per-Willy Amundsen i kommunal- och moderniseringsdepartementet anser emellertid att de nya kraven ger ett bra inomhusklimat.

- Vi måste naturligtvis ha ett hälsosamt och bekvämt inomhusklimat. Nya energikrav ger goda förutsättningar för ett gott inomhusklimat och bra bokkomfort. Ett bättre isolerat hus ger en jämnare innertemperatur. God tätning resulterar i mindre okontrollerad luftläckage och mindre risk för fuktskador. Fukt kan få stora konsekvenser för inomhusklimat med skräp och mögel. Välisolerade byggnader med bra ventilation möjliggör bättre inomhusklimat. Och fortfarande öppnas fönster om det behövs luftning.

Gäller endast nya byggnader

De nya kraven har en försöksperiod på ett år och är inte helt gällande fram till januari 2017, och hittills kan byggbranschen välja om de ska uppfylla nya eller gamla krav.De nya kraven gäller nya byggnader samt omfattande restaurering av gamla byggnader.

vid SINTEF säger forskningschef Anders Fyllning att de stöder många av de nya kraven, men anser att de borde ha varit hårdare om vi ska kunna nå målet av en nästan nollenerginivåer 2020.

- Vi är överens om att det är nödvändigt nya energikrav, men vi tror att de åtstramningar som gjorts är otillräckliga. Kraven är för långt bort från målet för 2020.

Han tror det bör också krävas att befintliga byggnader samt.

Emellertid är fyllning inte oroat för inneklimatet i de nya bostaden.

- Nej, vi är inte oroliga för att inomhusklimatet försämras till följd av strängare krav. Vi kan bygga täta byggnader med ett gott inomhusklimat. Det är viktigt att göra det rätt och kravet på densitet är väl dokumenterat att industrin får.

De nya reglerna kan läsas på Legal Data. nr. Tillsammans med kraven strängare bör de också vara mer flexibla och också enklare än tidigare. Det öppnas bland annat att småhus kan undantas från flera av kraven.

Vill du läsa mer av sådana saker? Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och följ klicka på Facebook.

ADVERT

Mest populära