All egendom: trädgård, kök, inredning >> Konstruktion

Norska fönster bästa i världen

Om du köper norska träfönster kan du känna dig säker på att du får riktiga varor. Norska träfönster är de bästa i världen. Detta framgår av en ny rapport utarbetad av SINTEF Byggforsk.

I Norge har fönster på tre en marknadsandel på ca. 90%. Detta är unikt när vi jämför oss med

länder på kontinenten. I Centraleuropa har fönster på tre en marknadsandel på cirka 30%. Så hög marknadsandel som den i Norge skapar det ett behov av funktionella produkter anpassade till energibehov och med god kvalitet och lång livslängd.

Foto: SINTEF Byggforskning: Fukt med fönster.

Användbar rapport

Window Manufacturers, med sin branschorganisation Norska Trevarefabrikkers Landsforbund (NTL) i förarsätet, har just genomfört ett treårigt forsknings- och utvecklingsprojekt. SINTEF Byggforsk har varit projektledare och den centrala forskarpartnern för fönsterfabrikanter, tillsammans med andra aktörer i Treforsk.

Resultaten av projektet sammanfattas i rapporten "Moderna träfönster - Funktionalitet, Livslängd och Design" från SINTEF Byggforsk. Rapporten presenterar rekommendationer och tekniska lösningar för moderna, energieffektiva och industriella ytbehandlade träfönster, och fönsterfabrikanter kan använda rapporten för att utveckla sina produkter.

Mer energieffektiva fönster

Windows är av de mer komplexa byggnadsdelarna i en vägg. Ett fönster består av många komponenter som spelar tillsammans för att uppfylla fönstrets funktioner. Genom detaljerade simuleringar har SINTEF kommit fram till vilka förändringar som kan göras för att uppnå mer energieffektiva träfönster.

Energivänliga fönster måste också uppfylla prestandakrav relaterade till styrka, densitet och livslängd. Beräkningar och prov på fuktbelastning och torkning av fukt har utförts. Styrkor relaterade till inredning och glasering beaktas också. Dessutom har en miljöanalys utförts för olika typer av träfönster.

Läs också:

13 Tips för köksplanering

När du har en exakt ritning klar kan du börja rita var de olika objekten ska placeras.

Skador på liten råtta

Träkvalitet, impregnering och ytbehandling har också varit fokusområdena för projektet. Före projektets början var det en viss osäkerhet bland fönsterfabrikanter relaterade till ytbehandling och beredskap. Rapporten visar emellertid att detta inte är en stor fråga.

En undersökning av fönstret tillverkare visar att omfattningen av rotskada är låg. Den rotskada som uppstår beror till stor del på produktionsfel, felfunktion i fönsterkonstruktionen, monteringsfel eller en kombination av dessa faktorer. Den rapporterade skadorna var inte relaterade till ytbehandlingen.

Laboratorieåldring och analys av målade ramar från 17 norska fönsterfabrikanter har gjorts.Undersökningen visade att när ytbehandlingen sker korrekt, inklusive tillräcklig torkning, kommer dagens färgsystem att uppfylla nationella rekommendationer för ytbehandling.

ADVERT

Mest populära