All egendom: trädgård, kök, inredning >> Hus

Norge är inte på topp

Siffror från den europeiska fastighetsmarknaden organisationen CEPI, visar att Norge inte på något sätt är i topp när det gäller fastighetspriserna.

Den årliga rapporten från CEPI, som omfattar 21 EES-länder, visar bland annat:

Fastighetspriserna i Europa varierar kraftigt från land till land. Foto: Per Ervland mer

  • I Norge kommer på sjätte plats i ett europeiskt sammanhang när det gäller priserna på bostadsrätter i huvudstaden.
  • Placeringen faller till åttonde plats när man tittar på villor i storstadsområdet.
  • Och det Oslo ligger också på sjätte plats i förhållande till de andra huvudstäder i form av priser i 2-rumslägenheter.

Breda variationer

Det förmodligen inte som någon överraskning att det finns mycket stora skillnader i fastighetspriserna i respektive lands huvudstäder.

Undersökningen baseras på pris per kvadratmeter bostäder, och lägenheterna är inte förvånansvärt dyra. Dyraste är Paris i Frankrike där kvadratmeterpriset, omräknat till norska kronor, är 41 200 kr. Billigaste är Ankara i Turkiet med ett kvadratmeter pris på 2 400 kronor. I jämförelse är kvadrameterpriset i Oslo 24 216 kr. (Vilket motsvarar sålunda den 6: e dyraste av de 21 städerna).

Titta på huspriserna är det Madrid i Spanien vilket är dyraste med 36. 120 kronor per kvadratmeter. Även här är Ankara det billigaste i Turkiet, kvadratmeterpriset är bara $ 400. I Oslo är motsvarande kvadratmeterpris 18,60 kronor, vilket gör staden den åttonde dyraste i Europa.

Ankara eller Amsterdam?

Vad gäller hyreskostnaderna är det också stora skillnader.

Om du hyr ett 2 sovrum på cirka 50 kvadratmeter i Ankara, måste du betala cirka 1 000 dollar per månad. Om du hellre bor i Amsterdam, borde du räkna med en månadshyra på ca 200 kr. Och precis lika dyrt är det i Paris.

I Oslo är motsvarande hyran i genomsnitt 5 800 kr.

Om undersökningen

Organisationen CEPI är en samling av alla europeiska fastighetsorganisationer. De olika landets fastighetsbyråer rapporterar årets siffror (i detta fall 2004) till CEPI, som behandlar och jämför siffrorna.

Alarmeraren kommer att registrera att London i Storbritannien inte deltar i undersökningen. Anledningen är att fastighetsförmedlingen i Storbritannien inte är medlem i CEPI. Hade London-siffrorna inkluderats i statistiken är det förmodligen lite tvivel om att staden skulle vara hög på listan över Europas dyraste. Således kan man också föreställa sig att Oslo i verkligheten bör placeras lite längre ner i listan.

Undersökningen tog inte hänsyn till att lön och levnadskostnader i de olika länderna / städerna varierar.Siffrorna återspeglar endast genomsnittspriserna för de olika bostadstyperna.

[Ogiltigt objekt (NAV)]

NB. I alla ovanstående beräkningar har vi för enkelhet antagen att en euro är värd åtta kronor.

ADVERT

Mest populära