All egendom: trädgård, kök, inredning >> Innan Du Börjar

Nya vedkaminer bra för astmatiker

- Medan de gamla kaminer släppt mycket föroreningar, de nya rena braskaminer mycket bättre på detta område, säger Viggo Nilsen på inomhusmiljö kontor norska Astma- och Allergiförbundet.

- De brännkammare som säljs idag brinner väl skadligt avfall och släpper inte ut stora mängder föroreningar. De förorenar därför luften i liten utsträckning och släpper inte heller förorenad luft tillbaka till rummet där det skjuter, säger Nilsen. Han påpekar att det är viktigt att ha ett bra drag i rum där det antänds, oavsett om det är en ugn eller en öppen spis.

Ändrar luften

En av anledningarna till uppvärmning med nya ugnar är bra för inomhusmiljön är att luften ständigt byts ut.

- Vid eldning med vedspisar, luften sugs ut ur rummet, och ny fräsch luft kommer in, säger laboratoriechef Ola Gjone i Jøtul.

Gjne påpekar också att de nya ugnarna har en kraftigt förbättrad uppvärmningseffekt jämfört med de gamla ugnarna.

- I de gamla ugnarna avdunstades mycket av träspaken och ämnena gick ut ur röret som förorening. Idag brinner nästan allting, säger Gjone.

Bättre för miljön

De nya ugnarna är också bättre än sina föregångare när det gäller luft ute.

Siffror från Statistiska Norge visar att utsläppen av partiklar minskade med 70 ton sedan 8000 bostäder i Oslo ersatt sina gamla kaminer och ersatt dem med nya.

Siffrorna visar också att om alla gamla förorenande vedspisar ersattes kommer att orsaka partikelutsläpp i huvudstaden minskade med 70 procent.

- Idag släpps 42 000 ton dammdamm i Norge. Om alla gamla ugnar hade minskats hade motsvarande utsläpp varit 6000 ton, säger marknadschef Rene Christensen i Jøtul.

ADVERT

Mest populära