All egendom: trädgård, kök, inredning >> Säkerhet

Ny rekord i vattenskada

Det finns mycket större risk för vattenskador än ett inbrott. Hittills i år har 53 000 vattenskador i privata hem och stugor rapporterats. Det är en ökning med 37 procent jämfört med samma period 2009. Mycket regn har antagligen bidragit till mer vattenskador än vanligt vid denna tidpunkt.

Skador som orsakats av frost har i många fall orsakat skador på cirka en miljon kronor, säger kommunikationschef Stine Neverdal i

Många vattenrör ligger inuti väggen eller har dumpats i golvet och sedan det blir ofta ett omfattande jobb att fixa efter en vattenskada. Vattenskador uppstår ofta i köket eller badrummet, och det är viktigt att se om rören är slitna och måste bytas ut.

Försäkringsbranschen tar egna steg för att sakta ner och bättre förutse utvecklingen. Samarbete med vattenskadorna kommer att ge nya förebyggande åtgärder. Läckagehållare krävs nu i alla nya byggnader. Försäkringsbolag försöker bättre följa utvecklingen med hjälp av den statistik som de själva utvecklar. Alla skador ger också konsumenterna dyrare försäkringar.

- Konkurrens mellan företag är en av de faktorer som väsentligt bidrar till när priset bestäms. Dessutom är volymen av bostadsskador av största vikt. Priset på olika typer av konsumentförsäkringar har varit stabilt de senaste åren. Priset på villaförsäkring har ökat något, delvis till följd av en ökning av vattenskador över tiden, säger Stine Neverdal i FNO.

Var beredd på frosten

Under de senaste åren har kalla vintrar lett till ökande vattenskador med frostblåsta rör, enligt FNO-figurer.

-Det är dåligt att mötas av en skridskoåkning i vardagsrummet. Lägg till tillräckligt med värme när du reser bort, säger Neverdal.

Speciellt har hytterna märkt ökningen. Kraven är här 76 procent högre än samma period 2009, enligt FNO. Platser med lite kall erfarenhet har markerat en stor ökning av frostblåsta rör och stor skada.

-För förhoppningsvis kommer människor att passa bra i stugor och hus i vinter, säger Neverdal.

Effektiva åtgärder mot vattenskador:

Stäng av och tappa vattenrör som är utsatta för frost, till exempel trädgårdsslangar.

Kom ihåg att stänga källarfönster och ventiler när kylan sätter. Det tar inte lång tid innan rören fryser om de är nära ett öppet fönster.

Håll temperaturen över 10 grader i vardagsrummet när du lämnar.

Skyddare ska rengöras minst en gång om året. Undvik att använda starka kemikalier om du har plaströr eftersom det kan etsna rören.

Vattenlås ska rengöras minst en gång om året.

Töm vattenledningen i stugan före vintern. Den största skada uppstår där vatten står över tid utan att detekteras.

ADVERT

Mest populära