All egendom: trädgård, kök, inredning >> Hus

Nya mätare ge korrekt kraft

Norwegian vattenresurser och energidirektorat (NVE) kommer att införa avancerade elmätare för alla elkunder, skriver direktoratet sade i ett uttalande.

NVE räknar med att alla mätare ska ersättas i slutet av 2013.

Det nya och avancerade mät- och kontrollsystemet kommer att ha ett antal fördelar. Till exempel kan du inte läsa eftersom mätdata automatiskt överförs till nätbolagen. Det kommer också att vara mindre risk för fakturafel och enklare att byta strömleverantör.

Betalar du mer för strömmen än du behöver? Den billigaste leverantören kan hittas med vår kraftkalkylator.

NVE har uppskattat att det finns cirka 2,5 miljoner nuvarande mätare att ersättas. Kostnadsberäkningarna är cirka 4, 5 miljarder. Och det är som vanligt elkunderna som får den fakturan. - Kostnaden ska täckas av kunderna via nätverket, skriver NVE.

ADVERT

Mest populära