All egendom: trädgård, kök, inredning >> Hus

New Housing Appeals Board

För oss vanliga dödliga har det inte alltid varit så lätt att förstå vad en tariff faktiskt innehåller. Som regel har skattebetalare endast givit värde och låneskatt när ägaren ska sälja sitt hem.

Som köpare är du dock mycket mer intresserad av en tulltaxa som beskriver den faktiska situationen för bostaden. I praktiken har du sällan fått den, och så kommer denna skatteindustri själv att leva när du etablerar en gemensam bostadsförsäljningsrapport.

När alla skattebetalare använder samma grundliga rapport, kommer skattebetalaren att ha ett mycket större ansvar för kvaliteten på hans bedömning av bostadstillståndet.

Det är tarifforganisationerna NITO, NBT, NTRF och NTF att samarbeta om den gemensamma bostadsförsäljningsrapporten.

Eget klagomål

Branschen planerar också att inrätta ett eget klagomål i samarbete med konsumentrådet, dock har nemda ännu inte kommit i drift.

Om mottagaren har gjort ett fel i bostadsförsäljningsrapporten måste du kunna överklaga klaganden. Klagomålet måste vara skriftligt.

Styrelsens inrättande är ett försök att avhjälpa rättsväsendet och inte minst att ge dig som konsument ett billigare och snabbare sätt att lösa tvister. Oavsett om detta mål uppnås, eller om resultatet blir tillräckligt överbelastat "middag" utan någon impuls, återstår att se.

Hittills hoppas vi bäst!

Informationen för denna artikel är hämtad från konsumentrådets webbplats.

ADVERT

Mest populära