All egendom: trädgård, kök, inredning >> Energi

Formar på ved kan orsaka hälsoproblem

- I motsats till vad många tror finns det ingen rök från vedeldning, men mögel på trä, som är den största pest inomhus för de flesta människor, säger teknisk direktör Johan Mattsson i Mycoteam.

Mjölksprutor från ved kan sprida sig i luften inuti. Mätningar Mycoteam har visat att det finns så mycket mögel på vanliga avfallsjord att det kan leda till hälsoproblem.

I många fall kan koncentrationen av mögel i luften öka flera hundra gånger på grund av träförbränning.

- Om det fanns sådana värden i ett klassrum skulle skolan stänga den. När vi andas in svampsporer som frigörs från mögel kan det orsaka hälsosjukdomar, säger Mattsson.

Enligt Astma och Allergi Association kan 30 procent av befolkningen ha huvudvärk eller problem med slemhinnorna efter en sådan exponering.

Måste torkas väl

Det är ofta svårt att undvika brinnande eld, och det är inte all form som är synligt för det blotta ögat.

- Träet ska torka på ett sådant sätt att ingen form bildas. Det är vanligt att se mögelskador på trä som produceras på vår och på sommar, säger Johan Mattsson.

Det bästa är att klippa och dela ved midvintern, eftersom träet då kan torka av ytan utan att orsaka mögelskador, men det finns inte många som gör längre.

Det finns fortfarande något du kan göra för att begränsa moldproblemen.

- Kontrollera träet när du köper det. Ser du synliga tecken på mögel, så köp inte det! Det är viktigt att fråga leverantören. Om du producerar själva träet är det viktigt att säkerställa en mycket god ventilation av det nyligen klyvade träet. Tänk på hur det går under torkningen. Om du stöter på problem bör du åtminstone förbättra dina rutiner för nästa år.

Se formen på skogen i mikroskopet. Foto: Mycoteam.

Läs också:

Vad ska du tänka på när du köper en ny spis eller ugn?

Planerar du att investera i en ny eldstad? Kom ihåg att fråga dig själv de rätta frågorna innan du köper en ny eldstad eller ugn.

Förvara inte i

Mycoteam forskning har visat att mögelproblem är större i furu och gran än björk, som är den vanligaste trädslag som handlas för ved. Björk exponeras dock för mögelskador.

- Prover som vi tagit av björkved från olika tillverkare visar att gjutning också är ett problem på björkträ. Vid förvaring av ved är det viktigt att det är torrt och luftigt så att det inte utsätts för regn och fukt som kan orsaka mögelskada.

Det är inte smart att lagra en stor stapel inuti. Rör inte mer än du använder på en dag och håll träet så nära ugnen som möjligt.

- Eldstäder och vedspisar förbrukar stora luftblandningar, vilket medför att stora mängder luft kommer in från utsidan.När du inte skjuta, det är mindre utbyte av luften i rummet.

När ingen eld, därför ökar risken för en dålig luftkvalitet inomhus eftersom mögelsporer och andra partiklar från vedlagringen alltmer kommer att flyta runt i huset i stället för att sugas ut genom skorstenen.

- Se till att träet har minimal mögelskador, så att du får en mer hälsosam miljö, uppmuntra teknisk direktör Johan Mattsson i Mycoteam.

ADVERT

Mest populära