All egendom: trädgård, kök, inredning >> Hus

Bolånekunder använder mindre och mindre på räntebetalningar

Onormalt låga räntor har gjort vardagslivet enklare för landets inteckningskunder. Efter att ha varit tvungen att betala ut 8 procent i räntekostnader förra året erbjuder bankerna nu sina bostadsräntor väl på 3-talet.

Låga räntor innebär att personer med stora inteckningar får mycket mer pengar att spendera med, och speciellt unga kunder med relativt låg inkomst upptäcker att mindre och mindre lönecheckningar äts av räntekostnader.

För ett år sedan använde enskilda förståndsföretagare 33 procent av sin inkomst för att täcka räntekostnader. Således gick bara en av tre lönekronor till denna kostnadspost ensam. Räntesänkningen har inneburit att enskilda personer nu undviker att betala 19 procent av sin inkomst på räntekostnader.

Men glädjen i det ensamma livet är kortlivat.

Under föregående räntemöte i Norges Bank meddelade vice riksbankschef Jan F. Qvigstad att styrräntan kan upprättas vid nästa penningpolitiska möte i slutet av oktober. Ekonomer i många av de största bankerna har uppgett att banker i alla hastigheter kommer att vara snabba att etablera hypotekslån.

Läs fallet: Banken följer

När vi tittar på räntekostnaderna för första gången entreprenörer de senaste åren ser vi att dagens nivå är onormalt låg. Sedan 2002 betalade singel i genomsnitt 23 procent i räntekostnader, dvs 4 procentenheter mer än idag. Medeltalet de senaste tre åren, 2006-2008, har varit 27 procent.

Det ligger dock bättre än situationen var några år tillbaka. År 1987 betalade enstaka förrätter 60 procent av sina intäkter för räntekostnader.

Bra att dela på räkningen

Mäklarens statistik visar också hur mycket husägare som delar på lånet spenderar på räntekostnader. Kanske inte förvånansvärt är andelen betydligt mindre än i enskilda initiala entreprenörer.

För ett ungt par med relativt låg inkomst är räntan 11 procent av intäkterna. För ett etablerat par går 6 procent av intäkten till räntekostnader.

Räntekostnader 2009 2008 Average sedan 2002
Sam första gången etablerar 19% 33% 23%
Ungt par 11% <999 > 18% 13% Etablerade par
6% 11% 8% att använda mindre på räntor

Minns att det belopp du betalar i räntebetalningar beror på vilken bank du har lån. Och här varierar villkoren - något vi kan illustrera med följande exempel: Du har ett lån på 1 miljon kronor, ett belopp som inkluderar upp till 60 procent av fastigheten. SpareBank 1 Gran ger dig en effektiv ränta på 2. 972 procent. Storebrand Bank begär emellertid en effektiv räntesats om 3 377 procent.

Du kan kontrollera vilka lånevillkor som är bäst för dig.Gå till DinSides uppdaterade hypotekslista för att se vilka banker som kan erbjuda den bästa utlåningsräntan.

Bästa låntagare:

Lån 1 Mill | lån 2 mill | första bostadslånet Källa: Siffrorna i den här artikeln är hämtad från fastighetsbranschens bostadsbarometer, utarbetad av fastighetsmäklareföreningen Finn. nej och Econ Pöyry

ADVERT

Mest populära