All egendom: trädgård, kök, inredning >> Hus

äN hälften av block invånare besväras av buller


"Det är oacceptabelt att stanna i en sämre ljudisolerade hölje", svarar 87 procent av de svarande i en undersökning genomförd av Multi, SINTEF och Institutet för transportekonomi uppdrag av Norsk Bygg.

Dessutom säger 10 procent att de borde ha 1000 dollar i månaden för att vara villiga att leva med dålig ljudisolering.

- Vi tror att denna undersökning bekräftar vad vi alltid trott, nämligen att ljudkvaliteten på boendet betyder mycket för den enskilde är bosatt, säger Ingunn Milford, chef för akustik på Multi.

Hon tycker att det var överraskande att de svarande var så tydlig i sitt svar att de inte kunde tänka mig att leva med sämre ljudisolering även om de fick betalt och att alltför mer än hälften är villiga att betala mer för att få bättre .

16 procent säger att de är villiga att betala 100 kronor i månaden, 18 procent skulle betala 200 kronor, 10 procent skulle betala 500 kronor och nio procent skulle betala 1000 kronor. Med studentutskottet i undersökningen var betalningsviljan något lägre och villigheten att leva med fattigare ljud för att betala något högre.

- Vi som arbetar med ljud är särskilt upptagna och medvetna om detta, men de här svaren visar att det verkligen är de flesta andra, säger Milford.

Läs hela rapporten här

besväras av buller

65 procent av de 700 tillfrågade uppgav att de i större eller mindre grad besväras av buller i och utanför sina hem. 32 procent är lite störda, 15 procent är medelålders, 13 procent störs, medan fyra procent säger att de är allvarligt störda.

Respondenterna lever huvudsakligen i lägenheten eller flerfamiljshusen. Det största antalet indikerar att de störs av buller i allmänhet och lika många buller från trafikbuller från grannarna som trafikbuller.

- Det var lite överraskande för oss. Dessutom svarar många på det faktum att de är rädda för att störa grannen, vilket förmodligen medför begränsningar för sig själva för att ta hänsyn till, säger hon.
För tio procent svarar att de störs av röst från tv etc. säger 33 procent att de är rädda för att störa grannen när de pratar, besöker eller har en TV. Samma sak gäller musik: ett betydligt större antal människor säger att de är rädda för att störa grannen, än antalet som säger att de faktiskt störs av detta.
När det gäller steg-för-tal säger 20 procent att de störs av detta, medan 17 procent säger att de är rädda för att störa grannen med samma ljud.

- Ska inte slappna av kraven

Rapporten drar slutsatsen att dagens krav på ljudförhållanden i bostäder ligger på en rättvis nivå att de inte ska sparkas.
Det är också uppenbart att frågan i undersökningen där svarandena ställdes om huruvida de anser att myndigheternas krav på ljudisolering i bostäder är lämpliga, för avslappnade eller för stränga.
Endast en procent i huvudutskottet och två procent i studentutskottet ansåg att kraven är för stränga. 38 respektive 23 procent trodde att de var för stränga, medan 61 och 75 procent tyckte att de var lämpliga.
Ulf Winther, generalsekreterare för den norska föreningen mot buller, anser att resultaten är upplyftande.
- Jag var väldigt glad. Dessa resultat visar att människors attityder överensstämmer med vad vi länge varit berörda.
- Bostadsproducenter och myndigheter borde vara medvetna om detta, vilket verkligen visar att byggnadskraven inte bör slappna av, säger han.

Ketil Krogstad, chef för byggkvalitetsdirektoratet, säger att de regelbundet utför sådana undersökningar, både för att bedöma om regelverkets krav är lämpliga och om det finns behov av ändringar eller andra åtgärder.

- Krav på ljudförhållanden i byggnader är ett utmanande område där vi bland annat måste balansera användarnas behov och behov mot byggnadskostnader, säger han.

- Vi har fått många förslag från byggbranschen för att förenkla TEK10. Vi har bland annat undersökt om de nuvarande kraven på ljudförhållanden ska differentieras för olika bostäder och om kraven bör bibehållas, skärpa eller kopplas av för olika hem. Denna undersökning kommer att ingå i grunden för direktoratets fortsatta arbete för att förenkla och förbättra regelverket.

ADVERT

Mest populära