All egendom: trädgård, kök, inredning >> Uppvärmning

Mer värme med nya ugnar

Text: Nina Granlund Sæther

Enligt SINTEF Energi kan spisar med gammal teknik som avfyras av en god lufttillförsel som har en verkningsgrad på upp till 70-75 procent. När dessa ugnar avfyras med minskad lufttillförsel minskar effektiviteten till 35-40 procent, så ofta som möjligt. Som jämförelse kan en sluten ugn med ny teknik som avfyras med god luftförsörjning ha en effektivitet på upp till 80 procent. Även när dessa ugnar avfyras med minskad lufttillförsel, bibehåller de en effektivitet på 70-75 procent. Effektiviteten hos en öppen spis kan i bästa fall vara 15 procent.

Siffror från Statistiska Norge visar att nästan en, 4 miljoner ton av användes för uppvärmning av det norska bostäder i 2009. Detta är en ökning med 9 procent från föregående år. Det finns många anledningar till varför träförbrukningen varierar från år till år, säger SSB, men när det blir extra kallt stiger vanligtvis elpriserna. När strömmar är dyra finns det många som föredrar att elda mer med trä.

Förbrukningen gav totalt 3, 5 TWh. Träets teoretiska energiinnehåll är nästan dubbelt så stort.

Gamla ugnar förorenar mest

I en så kallad klimatneutral energikälla eftersom CO2-utsläpp från trä uppvärmning som motsvarar den som bildas när växterna ruttna i naturen. Men vedeldning är fortfarande den största källan till dammutsläpp i landet. Utsläppen av dammdamm ökade avsevärt från 2008 till 2009. Detta beror främst på ökad användning av gamla ugnar.

Laboratorietester visar att stängda ugnar med gammal teknik släpper fem till sex gånger så mycket damm som slutna ugnar med ny teknik.

Under 2009 var ca. 560 000 hushåll i Norge, så kallade flambrinnande ugnar; dvs ugnar som tillverkas efter 1998. Fler och fler investerar i ny teknik, men det skjuter fortfarande mest i gamla ugnar med gammal teknik. Utsläppsredovisningen från Statistiska centralbyrån och Klimat- och föroreningsverket visar att 54 procent av veden används i gamla slutna ugnar. 43 procent av träet brinner i ugnar med ny teknik. Utsläppskontona visar också på totalt 27 601 ton dammdamm på grund av vedeldning, 87 procent av de gamla ugnen kommer ifrån.

Mer öppen spis i kabinen

Nästan 206 000 ton rök gick in i fritidshus förra året. Det är också en ökning jämfört med föregående år. 13 procent av veden användes i öppen spis. Som jämförelse brann endast tre procent av veden i öppen spis i våra hem.

I våra fritidshus bränns endast 28 procent av veden i nya brinnande ugnar.

ADVERT

Mest populära