All egendom: trädgård, kök, inredning >> Hus

Dyr chalet

Ledsen â? ?? Denna artikel är inte längre tillgänglig.

Enligt siffror från Statistiska Norge nya hus 9 procent dyrare från Q3 2000 till Q3 2001.

78 procents inflation

med den låga punkten i 1993, steg priserna på nya småhus upp mot 78 procent. Konsumentprisindexet har däremot ökat med 20, 4 procent under samma period, så priset på enfamiljshus har ökat fyra gånger så mycket som prisökningen annars.

Från 2: a till 3: e kvartalet 2001 var prisökningen 1, 6 procent. Korrigerade för säsongsvariationer ökade priserna med 2, 3 procent under samma period.

Statistiska centralbyrån har använt 726 iakttagelser i indexberäkningarna.

Total ökningen av 3 procent

Enligt uppgifter från Association of Real Estate ökade priserna på alla bostadstyper, justerat för säsongsvariationer, med 3 procent.

Justerat för inflationen är huspriserna 24% högre än under toppåret 1987.

Det finns emellertid stora variationer mellan de olika bostadstyperna. Lägenheterna har den bästa utvecklingen, medan övergripande för alla typer av hus och gemensamma bostäder minskade

i de flesta regioner.

Högre räntekostnader

Huvudpunkterna i den norska fastighetsmäklaren och ECON bostadsbarometern för

3. Kvartal 2001 var:

  • Nominella räntor på inteckningar var stabila från andra kvartalet 2001 till tredje kvartalet 2001, men högre inflation ger en sänkt realränta.
  • Räntekostnaden i procent av inkomst är högre 2001 än 2000 och högre än någonsin sedan 1992.

ADVERT

Mest populära