All egendom: trädgård, kök, inredning >> Miscellanea

Män är mest optimistiska

Fyra av tio män tror att deras ekonomi kommer att förbättras i framtiden, enligt en undersökning som gjorts av Sentio Research för Danske Bank. 17 procent tror att de blir värre. Endast nio procent säger att de inte vet det.

Kvinnor tror tre av tio i återhämtning. Andelen som tycker att de blir värre är lika stora som män, men vet att icke-gruppen är större, 18 procent. En tredjedel av både män och kvinnor tror på oförändrad ekonomi.

- Det är en tankegång att dubbelt så många kvinnor som män är osäkra på sin ekonomiska framtid. Då behöver de få mer in i dessa frågor, få en överblick och bli ännu mer medveten ", säger Monica Haftorn Iversen, ekonomekonom på Danske Bank.

Hon tror att många kvinnor som lever i ett förhållande gör mannen till finansministern hemma och tror att kvinnor i allmänhet kan vara mer offensiva när det gäller egna besparingar.

Unga optimister

- De kan också lättare påverkas av förutsägelser om huspriser och högre arbetslöshet än män. Men utsikterna ser ganska ljus ut för de flesta nordmännen även under de närmaste åren. Många kan dra nytta av att spara besparingar, till exempel genom att återbetala hypotekslån och investera i fonder, säger Haftorn Iversen.

Troen på en tjockare plånbok är särskilt stark för nordmän med hög inkomst. Bland dem som har gått över miljoner i löner tror 48 procent att de ska bli bättre ekonomiskt. Endast två procent tror att de blir värre.

Ungdomar under 30 år är de största optimisterna, enligt undersökningen från Danske Bank. I denna grupp tror hälften på bättre tider för sig själva.

- Endast fjärde 50-talet har samma åsikt. Bland de 60-åringar är endast 18 procent kontantoptimister. Med ökande ålder ser många människor på privat ekonomins syn som pensionärer och med tanke på att disponibel inkomst kommer att falla märkbart.

Kommer att spara mer

Detta erkännande leder sannolikt till en stark tillväxt i fondsparande bland 50-åringar, enligt Lasse Ruud, VD för värdepappersfonden.

- Långsiktiga unga fondsparare drar nytta av räntorna. Medelålders sparare har å andra sidan ofta mer pengar till sitt förfogande och kan spara mer pengar. Detta kommer att ge upphov till stora besparingar i framtiden, säger Ruud.

Han uppskattar att knappt en halv miljon nordmän har privata sparavtal i eget kapital och sammanslagna medel. Det genomsnittliga sparande beloppet är drygt 700 kronor i månaden.

- Vi tror att åldersgruppen 50 plus kommer att bidra till att sänka genomsnittliga storlek på sparavtalen avsevärt.

Läs också:

Fem steg för att ta kontroll över ekonomin

Kontroll över den personliga ekonomin är alfa och omega i snäva tider.

ADVERT

Mest populära