All egendom: trädgård, kök, inredning >> Miscellanea

åTgärder mot radon

Foto: Colourbox

->

Foto: Statens strålskyddsmyndighet. Anne Liv Rudjord

Det kan vara svårt att förutse effekten av åtgärder mot radon i befintliga byggnader. I allmänhet bör det startas med enkla och billiga åtgärder.

Enkla åtgärder:

- Tätnings runt rörgenomföringar

- Tätning av hål, sprickor och öppningar i betonggolvet och betongfogar i övergångsväggen / golv

- gjutning av betonggolv på marken / stengolv

- Slipning av lättklinker och andra synliga luftgenomsläppligt underlag (båda sidor)

- Montering av fläkten och / eller ventiler i den yttre väggen och grunden för bättre ventilation av krypgrunder, källare eller levande, eventuellt i kombination med åtgärder för frostskydd

- Etablering Fönster väl eller förhöjning av luftinloppsventilerna nära skäl

Omfattande åtgärder:

- intern polering av lättklinker och andra luftgenomsläppligt underlag, dolda bakom den invändigt foder, inklusive alla trågen, fönster smygande och penetrationer

- Innvendig- eller ytter radon väl <999 > - Använd radonbarriär när man bygger nya golvkonstruktion

- Tätning med mantlar produkten på undersidan av reglarna i källaren eller kryp

- Montering av balanserad ventilation på th le eller delar av byggnaden

- Upprättande av en ny våningen över den existerande betonggolv med ventilerade luftspalter

- i vatten (luftning, lagring och / eller filtrering)

ADVERT

Mest populära