All egendom: trädgård, kök, inredning >> Hälsa

Rikta radon nivå även

NRPA i samarbete med kommuner utförda mätningar och kartläggning av radon insättningar i utvalda områden. Rapporterna finns tillgängliga på strålskyddssidan, men informationen är inte tillräcklig för att säga om du påverkas.

- Radon förekomster varierar kraftigt från en kommun till en annan och även inom kommuner finns stora lokala variationer, så det är svårt att utveckla en havskarta för radon, säger Katrine Ånestad norska strålskyddsmyndigheten. Även om en rapport visar att området där du bor är särskilt utsatt för radon, betyder det inte nödvändigtvis att ditt hem påverkas.

-Två hus som ligger intill varandra kan ha mycket olika koncentration av radon, och det är beroende av både byggnaden och marken, sade Ånestad.

Olika faktorer som byggstil och vilka material som används mot marken kan spela in. Lätta klinkerblock, som ligger i grundväggen, kan leda till större tillströmning av radon om de inte är ordentligt förseglade. Samtidigt, efter isolering och för täta strukturer som saknar korrekt ventilation, kan en ackumulering av radon uppträda.

Risken för stora radon insättningar är också beroende på marken, och radon hittas i bergarter såsom alun skiffer, uranrik granit och pergamitter. Med tanke på grunden av lös massa eller slagverk ökar detta ofta gasens transportmöjligheter, och väven själva kan också innehålla radon.

Eftersom det är svårt att avgöra vem som har påverkats och eftersom det är rimligt att göra en åtgärd, rekommenderar Ånestad de som är oroliga för att få det gjort.

- Vi rekommenderar att du tar mätningar om de är osäkra på radonhalten i sina hem, säger hon, och förklarar att det finns ett antal företag i Norge erbjuder slots film till ett lågt pris. Statens strålskyddsmedel har en lista över några av dessa på sin hemsida, men den enskilda kommunen bör också ha en översikt över detta. Den allmänna rekommendationen är att om du bor i utsatta områden och har ett vardagsrum under tredje våningen, bör du ta en check.

Hur man utför mätningen

Spårningsmätningar utförs enkelt genom att placera den i ett vardagsrum i en period av cirka två månader. Helst bör du använda två filmer och placera dem i olika rum. Det finns både slutna och öppna filmer, och de stängda bör vara mer exakta. Produkten placeras företrädesvis i mitten av rummet, hänger på taket eller står på ett bord. Det borde inte stå på golvet. När måltiden är över, skickas spårfilen för analys och ett medelvärde beräknas. Det finns också flera alternativa mätmetoder, men inte lika exakta.

- Vi rekommenderar trackfilm eftersom den har en lång integrationstid och åtgärder under lång tid. Då får du ett medelvärde som konverteras till ett årligt medelvärde som avgör om åtgärder ska vidtas.Andra mätinstrument får inte variationerna, men de kan vara trevliga att mäta effekten av en åtgärd, säger Ånestad.

Om du har en dålig tid är det också möjligt att göra en spårningsanalys i mindre än två månader, även om det inte kommer att vara så exakt. Ett annat alternativ är att köpa eller hyra en elektronisk mätutrustning.

- Med en korttidsmätare kan du få ett bra resultat med mätningar över tre dagar med minskad ventilation. Då får du en maximal nivå och inget medelvärde. Vissa har ingen tid att vänta i två till tre månader, säger Alexander Birovljev i Radonlab.

Förutom mätare som används i framkant finns det också rimliga permanenta radonmätare, där du ständigt kan övervaka gasnivån i ditt hem.

- Detta brukar användas av personer som har tagits för att se till att det fungerar och att allt är ordentligt inställt, säger Birovljev.

ADVERT

Mest populära