All egendom: trädgård, kök, inredning >> Miscellanea

Mål radon nivå i ditt hem

Foto: Colourbox.

->

Foto: Statens strålskyddsmyndighet. Anne Liv Rudjord i Strålskyddsmyndigheten rekommenderar alla att mäta radonnivån i sitt hem.

Beräkningar utförda av Strålskyddsmyndigheten uppskattar att hela nio procent av alla norska hem har en hög radonnivå. Östra Norge är särskilt sårbart, men husägare över hela landet borde vara medvetna om faran i samband med radon.

- Vi uppmanar alla att mäta radonnivån i sina hem, säger avdelningschef för Statens strålskyddsmedel, Anne Liv Rudjord.

Mäta regelbundet

Du borde faktiskt göra regelbundna mätningar av radonkoncentrationen i hemmen. Strålskyddsmyndigheten rekommenderar nu att mätningar görs vart femte år. Anledningen är att sprickor och utesets kan utvecklas i byggandet mot marken, vilket kan göra att radonkoncentrationen i bostaden förändras väsentligt. Sådana mätningar kostar mindre än tusen dollar.

- Kontakta ett företag som utför radonmätningar. De kommer att skicka dig spårfiler som du kommer att placera i ditt hem. Du borde ha minst två sådana lådor i hemmet, och minst en av dem måste vara belägen i ett av de vardagsrum där familjen spenderar mycket tid, rekommenderar Rudjord.

När radongasen stiger från början, kommer de högsta koncentrationerna av gasen att ligga i de två lägsta våningarna. Spårlådorna ska därför placeras i ett vardagsrum i nedre delen av huset.

Gör mätningar på vintern

Den bästa tiden att mäta radonkoncentrationer är på vintern.

- Det beror på att radonkoncentrationen ökar och är stabilare under vintern. Under värmesäsongen är det varmare i huset, och när värmen stiger, har den en negativ inverkan på husets nedre våningar. Om det finns utesets mellan byggarbetsplatsen och husets nedre våning, kommer detta negativa tryck att få radon att sugs in i huset. Dessutom kan du luktas mindre på vintern än på sommaren, och det ger både högre radonnivåer och mer tillförlitliga mätningar, förklarar Rudjord.

På Nationella strålskyddsmyndighetens webbplats hittar du en lista över några av de företag som erbjuder radonmätningar.

ADVERT

Mest populära