All egendom: trädgård, kök, inredning >> Energi

Många typer av värme

->

Ökad komfort: På Aker-familjen tror de att värmepumpen har varit en bra investering.

Här är en sammanfattning:

Luft / luft värmepump

En luft-till-luft värmepump utvinner värme från utomhusluften och utstrålning av värme genom att cirkulera inomhusluft av inomhusenhet för luftkonditioneringen. Samtidigt kommer filter i inredningen att rengöra luften för damm och partiklar.

Luft / vattenvärmepump

En värmepumpsextrakt luft-till-vatten värme från utomhusluften och avger värmen inne genom vattenledningar eller elektriskt värmeelement. Fördelen med vattenburet distributionssystem är bättre värmefördelning och jämn temperatur.

Jordvärmepump

En jordvärmepump utnyttjar den lagrade solenergin i marken och avger värmen inuti huset med ett vattenburet distributionssystem. En orm som ligger mellan 150 och 400 meter är begravd ner till ca. 1 meter djup

Varmvattenpumpe En fjällvärmepump extraherar värme från basberget och avger det med ett vattenburet distributionssystem. Ett borrhål brukar ha ett djup på 60-200 meter beroende på energikraven.

Havsvattenpump som sjövattenpumpen extrakt värme från havsvattnet och avger detta inuti bostaden med ett distributionssystem vattenbaserade. Havsvatten vid ett visst djup är av väsentligen likformig temperatur under hela året

Grundvatten pump I ett värmepumpsystem med en djup brunn för att grundvatten upp till en värmeväxlare till källan av värmen. En grundvattenpump innebär att det finns tillräckliga mängder grundvatten tillgängligt.

Extraktvärmepump

En avgasvärmepump extraherar värme från ventilationsluft extraherad från våtrum och kök. Denna värme kan användas för förvärmning av tillförsel och uppvärmning av kranvatten.

Källa: NOVAP

Checklista

Det finns tre nyckelpunkter som bör kontrolleras när man investerar i en värmepump.

* Den ska ha inverterteknik, eller justerbar motorvarvtal. Detta ger bättre kontroll över innertemperaturen.

* Kylvätska: A410R. Varna för den äldre variant R-22, eftersom den inte kommer att fungera vid lägre utomhustemperaturer än 10C R-22 kommer också att fasas ut av marknaden 2010.

* Energy A producerar mest värme i strömmen.

ADVERT

Mest populära