All egendom: trädgård, kök, inredning >> Frågor Och Svar

Färgstrålar

Det är trevligt att måla tornen så länge du gör rätt förfarande och använder rätt produkter.

Järnbeslaget borde vara jordat.

Tvätta noggrant med spoltvätt så du är säker på att substratet är helt rent.

- Järnbeslagen ska vara jordad med en rostfri grund, som Pansarol Bexur Grund, men det är inte nödvändigt att måla direkt på plast, säger Eirik Milsem på Nordsjö.

När alla järnbeslag är förfallna kan du måla takskenorna med en vattentunnig utvändig färg.

ADVERT

Mest populära