All egendom: trädgård, kök, inredning >> Innan Du Börjar

Skriv skrivna avtal

Det finns inget behov av att lura dig, men du och hantverkaren har olika utgångspunkter och olika insikter i arbetet. Allt som du själv tar med som ingår, kanske för hantverkare är naturligtvis ytterligare arbete. För att undvika sådana missförstånd är det lämpligt att göra ett skriftligt avtal med hantverksföretaget. Erbjudandet från hantverket ska vara skriftligt. En skriftlig bekräftelse från dig om vad du har kommit överens om ytterligare arbete och vad de ska kosta är ett minimum.

Det bästa är att skapa ett avtal om det arbete som ska utföras. Norska Byggnadsstandardrådet, i samarbete med p. a. Konsumentrådet utarbetade två nya standardavtal i samband med arbete på fastigheter. NBR 3501-formuläret ska användas för arbetstagare vars överenskomna vederlag omfattar moms på 1, 5 G eller mer (G = National Insurance Funds grundbelopp, för närvarande 51 360 kronor). NBR 3502 ska användas för arbetstagare där den överenskomna vederlaget (inklusive moms) är mindre än 1, 5 G.

Kontrakten kan köpas från norska byggnadsstandardrådet. NBR 3501 kostar 75 kr, medan NBR 3502 kostar 25 kr. Du kan be hantverket att få kontraktet. Hur som helst är det en billig försäkring.

ADVERT

Mest populära