All egendom: trädgård, kök, inredning >> Gård

Underhåll av vinylgolv

Golvet ska rengöras innan det tas i bruk. Detta förenklar senare rengöring och minskar underhållskostnaden.

Starkare yta

Vinylbeläggning kan levereras ny med eller utan ytbehandling. Hur golvet ska användas och underhållas beror på vilken typ av vinylbeläggning det är. Tillverkaren kommer därför att kunna tillhandahålla specifika underhållsinstruktioner för sin produkt. Vinylgolv utan ytbehandling från tillverkaren måste appliceras polsk eller motsvarande omedelbart efter installationen. Detta ger en starkare yta och förenklar senare underhåll av golvet.

Periodiskt underhåll

Det är naturligt att golvplattorna omedelbart installerar (behandlas) golv utan ytbehandling. Periodiskt underhåll utförs regelbundet och i enlighet med trafikgolvet är exponerat. Då används en rengöringsmaskin som tar bort ytbehandlingarna innan golvet läggs ut som om det var nytt.

Metoden beror på typen

ta bort fläckar, kan användas en syntetisk detergent, som eventuellt innehåller en del ammoniak, metylerade och eventuellt mineralterpentin eller vatten innehållande klor. Vilken metod som ska användas för fläckavlägsnande beror på vilka fläckar det är. Tillverkaren eller golvmakaren kan ge råd om de medel som kan användas på olika produkter. Skölj väl med rent vatten efter fläckavlägsnande.

Ytterligare skydd

Om golvet kan utsättas för mycket slitage, polera ytan med lämplig polering före skador. Om det fabrikspåverkade PUR-ytskyddet skulle vara skadat, är det möjligt att lägga till ytterligare skydd genom torrslipning och applicera en permanent polyuretanförsegling.

Torr eller våtmattning

Den dagliga rengöringen av vinylgolv (med eller utan ytbehandling) kan göras med torr eller våt mopping efter behov. Använd ett neutralt rengöringsmedel eller sprutbuffert med våta metoder. På större ytor är det användbart att använda en maskin med mjuka borstar eller röda skurande mun. Det skjuter och suger vattnet i ett och samma arbetsflöde. Användning av underhållsvax underlättar senare underhåll och underhåll av glansen i golvet.

Färgavlägsnande

När färgning sker på PUR-ytbehandling, måste tillverkarens anvisningar följas så att ytbehandlingen inte är skadad. I huvudsak kan samma medel användas på PUR som på de obehandlade investeringarna. I ingångsområdena bör mattor appliceras för att absorbera torr och våt smuts så att det inte dras på golvet.

ADVERT

Mest populära