All egendom: trädgård, kök, inredning >> Innan Du Börjar

Varma trägolv med kablar

Med värmekablar i golvet kommer behovet av annan uppvärmning att minska. Golvvärme kan därför vara en energieffektiv investering.

Det finns två huvudtyper golvvärme: vattenburna och elektriska. I golvvärme cast rörslingor i undergolvet, och varmvatten cirkulerar i rören. Det finns också vattenburet värme som inte kastas ner, men ligger i undergolv med utrymme för rör.

Elvärme genereras antingen från kraftkablar, vilka är ingjutna i eller från speciella värmefolier vilka är sammanfogade eller skurna till önskad storlek och placeras under golvmaterialet. Med ett vattenburet värmesystem kan du byta mellan olika värmekällor, t.ex. värmepump, pelletsskärm eller solvärme.

Det finns två huvudtyper golvvärme: vattenburna och elektriska.

Komfort

Du har inte det här alternativet om du väljer direkt el som värmemodus. De flesta golvmaterial kan installeras tillsammans med golvvärme. Tillsammans med parkett och laminatgolv, kommer dock inte golvvärme normalt kunna stå för hela uppvärmning av rummet, men bör mer ses som en komfortvärme.

7 VIKTIGA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

1. Aldrig över 27 ° C

Golvets yta får aldrig överstiga 27 ° C. Detta gäller inte bara för parkettgolv, trägolv och laminat, men även för golvbeläggningar och vägg-till-väggmattor. Maskintemperaturen gäller även mattor och möbler.

Temperaturen styrs av en golvgivare. Tjocka mattor eller täta bottenmöbler kan stänga golvvärme inuti och orsaka hög lokal temperatur på golvet.

2. Inte under inredningen

Golvvärme bör inte installeras under de fasta köksskåp.

Värme Golv bör inledningsvis placeras under hela golvytan, men med ett viktigt undantag: Du bör inte installera golvvärme under köks inredning, stora öppna spisar eller bad.

3. Använd fuktbarriär

Placera parketten ovanpå en fuktbarriär.

Använd alltid fuktspärr av åldringsbeständig PE-folie under trägolvet. Detta läggs med överlappning och används förutom basfolien eller bakplattan. Golvvärme utan fuktbarriär absorberar fukt från undergolvet eller strålskiktet, och fukten kan förorsaka golvbrädorna.

4. Håll avståndet

Använd distanshållare för att få avstånd mellan parkett och vägg.

Golvet bör läggas med tillräckligt god räckvidd mot vägg och fasta installationer.

Det är också viktigt att inte placera stora områden sammanhängande. Se tillverkarens anvisningar för rörliga fogar och avstånd från väggen.

5. Övervaka luftfuktighet

Mål som fukt på vintern, och användningen luftfuktare om den relativa fuktigheten närmar sig 30 procent. Golvvärme bidrar till att torka ut trämaterialet i golvet och kan orsaka ytterligare krympning.För hög golvtemperatur eller torrluft kan förorsaka parkett eller trägolv genom att dela in i fogar, konkav bord eller stavlås. Dessa skador försvinner vanligen när fuktigheten stiger och stabiliseras.

6. Betala inte eller björk

Lön är ett ljust trä som är svårare än ek och ask, men är känsligt för fuktförändringar.

Undvik att använda golvvärme med trägolv eller bökgolv. Dessa träskikt expanderar och kontraherar mer än andra träar och är därför dåligt lämpade i kombination med golvvärme.

7. Undvik bred hyllning

Extra breda bord rekommenderas inte tillsammans med golvvärme.

För breda plankgolv och 1-stavtappor över 20 centimeter breda garanterar tillverkarna i allmänhet inte att de ska användas med golvvärme.

ADVERT

Mest populära