All egendom: trädgård, kök, inredning >> Anställa

Lovar lägre tak

Text och foto: Rikke Åserud

- Detta är en gladsak för alla som äger eller hyr bostäder! Vi gör det billigare och lättare för personer som vill göra till exempel ett loft till ett sovrum eller en källare för ett vardagsrum för eget bruk. Samtidigt gör vi det enklare att göra möbler till uthyrning i befintliga bostäder, förklarar Jan Tore Sanner.

Nedre tack

House & Residence möter honom i en källare i ett hem i Lilleaker, strax utanför Oslo. Ägaren av källaren vill använda den som ett vardagsrum, inte bara lager. Därför måste han bara gräva och sänka golvet med 20 centimeter för att möta dagens 220 cm takhöjd. Utgrävningen fick honom att dränera igen. Arbetet var därför mycket omfattande och dyrt. Med de nya reglerna som regeringen nu föreslår, kunde husägaren ha släppt detta arbete.

- Vi vill bland annat ha fyra krav på takhöjd. I vårt förslag till förenkling av byggtekniska föreskrifter och byggreglerna sänker vi taket för takhöjd till 2 meter. Vi quad också kravet på "tillräckligt bra view", som ofta kommer att vara nästan omöjligt att påverka, till exempel en befintlig källaren och det blir lag, till exempel för att ge montern som kontorsservice, sade han.

Enkelare och billigare

Idag gäller samma regler om du vill bygga om eller om du vill göra om någonting i ditt befintliga hem. Till exempel, många som vill använda källaren som vardagsrum, eller att hyra en hyra för uthyrning, får ekonomiska överraskningar som ägaren av Lilleaker upplevde. Rädslan för att det är för dyrt innebär att potentialen för hyreslägenheter i det befintliga bostadsbeståndet förmodligen inte tas ut, säger regeringen. "Att utöka boytan i befintliga byggnader för aktuella kvalitetskrav kan uppfattas som onödigt dyra," enligt ett pressmeddelande från ministeriet för lokalt styre och förnyelse ministeriet. Målet med nya regler är att göra det enklare och billigare att utöka bostadsutrymmet i ditt eget hem, bättre överensstämmelse mellan lag och faktiska omständigheter.

Frukta inte B-skikt

Men om kompromiss accepteras i vardagsrummet för att göra det lättare för husägare att hyra ut rum som tidigare inte kunde hyras ut - man inte får när en grupp olyckliga hyresgäster som behöver lösa med låga källare lägenheter utan utsikt? Nej, sade Sanner.

- Vi firar naturligtvis inte de krav som säkerställer säkerhet och hälsa. Men vi tror att det måste vara möjligt att hyra ett rum utan badrum, så länge som det finns tillgång till ett badrum - till exempel. Detta kommer att ge fler möbler på marknaden och fler unga människor kommer lättare att hitta prisvärda bostäder.

Sanner anser också att regeländringen utesluter exempelvis funktionshindrade personer.

- Det handlar bara om konvertering av befintliga bostäder. Nybyggnad är något helt annat, vi firar inte kraven, varken för universell design eller andra områden, säger Sanner.

Förslagen till ändringar kommer att höras, så det tar några månader innan ändringarna träder i kraft.

Här är förslagen till förenklingar och undantag från krav på omvandling av befintliga bostäder: (Källa: Kommunal- och kommundepartementet)

1. Rum och bostadsutrymme Krav - Rumhöjd

I befintliga bostäder kommer det att finnas fysiska förhållanden som gör det svårt att uppfylla moderna rumhöjdsbehov när en källare eller tak ska renoveras. Det föreslås därför att man ändrar rumhöjden från 2, 2 m till 2, 0 m. Detta motsvarar kraven på fri höjd i dörren. Delar av rummen kan ha sluttande tak med lägre rumshöjd.

2. Planlösning

Det är idag ett krav att byggnadsarbetet är konstruerat för att göra det lätt att orientera. Det föreslås att göra undantag från detta krav. Det är därför inte möjligt för kommunerna att vägra ansökan om ändring från källare, loft eller förråd till vardagsrum, sovrum, kök eller badrum på grund av att layouten är för dålig.

3. Bad och toalett

Det är föreslaget att undvika tillgång till badrum och toalett om det finns ett badrum och toalett tillgängligt i huset annars.

4. Förvaring och förvaringsutrymme

Enligt gällande föreskrifter är det nödvändigt att ha en 5 kvadratmeter sportplan och 3 kvadratmeter för förvaringsutrymme. Det föreslås att detta krav tas bort.

5. Radon

Idag finns det en efterfrågan på radonblockering och anpassade åtgärder mot radon i hyra. Det föreslås att göra undantag från detta krav när radonkoncentrationen ligger inom gränsvärdena. För befintliga byggnader kan det finnas andra åtgärder som minskar radonexponeringen. Vid användningsbyte där det inte finns några förändringar i golv till golv visar det sig att radonkoncentrationen ligger inom gränsvärdena.

6. Efterfrågan på ledig bostadsenhet

Det krävs för närvarande att entréplanen är tillgänglig för personer med funktionshinder. Det föreslås att göra undantag från detta krav med motiveringen att det blir dyrt och komplicerat bland annat att uppnå steglös tillgång till de rum som kommer att användas för förändring. Detta innebär bland annat krav på stegfri tillträde, rullstolsdimension, passbredder och sidodörrar, inte tillämpliga på rum som omvandlas till befintliga bostäder.

7. Visa / Visa

Idag finns det en efterfrågan på tillfredsställande vyer i sovrum och vardagsrum. Kravet är relaterat till vilken vy man har från fönstren i rummet, och till exempel är ett takfönster inte nödvändigtvis kvalificerat. Genom att skapa nya bostadsutrymmen i en befintlig byggnad kommer möjligheterna att påverka rummets syn begränsas. Därför föreslås ett undantag från detta krav.

8. Energi

Dagens ambitiösa energibehov befinner sig både svårt och onödigt dyrt att uppfylla när man ändrar användningen av befintliga bostäder, till exempel när det gäller fuktskydd. Det kan leda till att husägare inte kan uppgradera.Ministeriet anser därför att det är viktigt att lagstiftningen möjliggör individuell anpassning av de tekniska lösningarna, såsom isoleringstjockleken.

Dagens efterfrågan på att främja en efterfrågan på låg energiförbrukning och en miljövänlig energiförsörjning kommer att fortsätta att gälla vid användningsändringar i bostäder. Men det är nu hushållers ansvar att hitta en korrekt nivå och att välja en lösning baserad på det övergripande funktionella kravet vid byggandet av tekniska föreskrifter. Utöver detta föreslår vi nu undantag från alla övriga bestämmelser om energibehov vid byggandet av tekniska föreskrifter.

9. Ventilation i levande enhet

Luftning med fönster / luftventiler används i många befintliga bostäder. Det föreslås att denna luftmetod också är tillräcklig för ändrad användning.

10. Ljus

Det är ett krav att vardagsrummet och sovrummen har tillfredsställande tillgång till dagsljus. Vid användningsändring i befintliga bostäder ges fysiska antaganden som gör det svårt att uppfylla samma dagliga krav som för nya byggnader. En ny riktlinje föreslås om vad som är "tillfredsställande dagsljus" för användningskifte i befintliga bostäder. Detta kommer att motsvara storleken på fönstret för flykt.

ADVERT

Mest populära