All egendom: trädgård, kök, inredning >> Innan Du Börjar

Se bilen för att minska antalet tvister genom inköp

- införa ett system för husen vi har för bilen - med regelbundna inspektioner, säger Kristian Owren, VD för IFI.

Han tror att vi är säkrare när vi köper begagnade bilar idag än när vi köper begagnade bostäder.

- Saken är den att en begagnad hus är ett gammalt hus, och mycket få husägare är så kompetenta att de har tillräckligt tekniska kunskaper om husets verkliga tillstånd, vad korrigerande åtgärder behövs eller hur de ska utföras. Ofta görs rättsmedel av oskaddade arbetare, och självförklaringar fyllda i god tro kan innehålla betydande fel, säger Owren.

En bil kallas regelbundet för EU-inspektion med följande upptäckt av fel och brister. Detta är ett system som bland annat ger vägsäkra bilar och skapar samtidigt en viss försäljningssäkerhet.

- Det här är ett system som fungerar, säger Owren, och tillade att det är en paradox att boendet, som är den största posten till en familj investering, lämnas mer eller mindre åt slumpen - med allt det onda och förtvivlan det orsakar många.

Periodisk inspektion också hus

IFI föreslår införandet av en periodisk kontroll av byggnaden, som godkänts av en reglering, som utförs av hussjekkautoriserte värderare. Systemet kommer att ge husägare en grundlig tillståndsrapport av huset, och han kan välja om och när rekommenderade rättsmedel ska göras. I en eventuell försäljningssituation kommer det att finnas ett objektivt dokument som ger köparen fullständig inblick i husets faktiska tillstånd och öppenhet om eventuella fel och utelämnanden. Risken att "köpa katter i påsen" minimeras.

- Vi har varit mycket intresserade av debatten och förslag till lösningar, men kräver större kreativitet och mod. Problemet måste lyftas och roten till problemet, säger Kristian Owren.

informationskontor av färg och inredning, som är en sektor kontor inklusive föraren informationskampanj om underhåll av byggnader, påpekar att det finns god ekonomi i korrekt underhåll. Eftersom de flesta nordmän räddar i eget hem, är detta förhållande väldigt viktigt.

samhälls vinster

- Förhoppningen är att debatten upp i parlamentet under hösten, säger Kristian Owren, som tror att det finns flera fördelar för samhället i en offentlig hussjekkordning. Det finns mindre belastning på rättsväsendet, myndigheterna en översikt över tillståndet i landets byggnader genom en central lagringsplats och det kommer säkert att bli bättre underhållna byggnader. Ordningen bör inte begränsas till bostadshus men även omfatta kommersiella byggnader. Byggnaderna kan exempelvis kontrolleras. varje 5: e eller 10: e år av sin egen inspektionsorganisation, såsom mästerskap som godkänts av direktoratet för byggkvalitet.

- lösning är ingalunda färdiga tugga, men detta är en optimistisk uppmaning till politiker och andra i stånd att ordentligt rengöra röran. Lägg undan dina fritidsintressen och andra värdelösa verktyg, och gå för en lösning som ger kraft och gynna oss alla, avslutar Kristian Owren.

ADVERT

Mest populära