All egendom: trädgård, kök, inredning >> Energi

Om brand i en Swan

Foto: Nordpeis

->

Foto: Nibe. Contura 510-modellen från Nibe är en av 125 svanmärkta modeller.

Uppvärmning bidrar till en stor del av miljöpåverkan som hör samman med energiförbrukningen. Förbränning av trä, pellets och andra bioenergikällor bidrar inte till ökade utsläpp av CO2. Detta beror på att utsläpp som hänför sig till sönderdelning av biomassa ingår i naturcykeln.

Swan har fastställa kraven nödvändiga för bras sig vara ett effektivt och miljövänligt alternativ. 125 ugnar från sju olika leverantörer har nu dokumenterat att de uppfyller Svanens krav.

Svanenmärkta ugnar uppfyller kraven för:

- hög effektivitet

- mycket låga utsläpp av partiklar och kolväten

- miljömässigt material

- styr som säkerställer gott utnyttjande av trä

- part kvalitet tredje och funktionstester

ADVERT

Mest populära