All egendom: trädgård, kök, inredning >> Socialitet

Låt inredningen hjälp

Väl genomtänkta val av material och inredningslösningar kan ge människor som drabbats av demens ett bättre liv. Golvbolaget Polyflor, tillsammans med ett brittiskt forskningsuniversitet, har lämnat vägledning för planeringsmiljöer för personer med demensrelaterade sjukdomar.

- En av tre av oss har någon i familje- eller familjecirkeln som drabbats av denna sjukdom. Man kan inte göra dem friska igen, men genom att lägga till interiören att avhjälpa man kan göra livet lättare för de sjuka, säger Raymond Olsen, marknad och regionchef i Polyflor Nordic.

Simple Grip

- En av tre av oss har någon i familjen eller familjen cirkeln som drabbats av denna sjukdom. Du kan inte göra dem färska igen, men genom att ställa in interiören kan du göra livet lättare för de sjuka, säger Raymond Olsen.

Dementer är en vanlig term i en mängd olika förhållanden, inklusive Alzheimers, vilket innebär pågående och irreversibel hjärncellsförstöring. Dementerade människor lider ofta av nedsatt syn. Nervsystemet förändringar i hjärnan kan också leda till minskad förmåga att tolka synintryck, och detta kan leda till problem såsom ökad känslighet för bländning, förlust av synskärpa, och svårigheter att uppfatta djup och färg. Villkoren påverkar minne, språk, förståelse, tänkande och minskar aktiviteten hos de drabbade.

- Redan vid utformning och planering av inredning för dementa patienter kan enkla åtgärder som ska vidtas för att skapa en miljö som fungerar bra för olika demenssjukdomar, säger Olsen.

Vetenskaplig tillvägagångssätt

Golvmaterial med bra stötdämpning bidrar till att minska ljudnivån i och mellan rummen.

Polyflor har tillsammans med British Salford Institute for Dementia vid Salford University utvecklat en guide för demensvänliga golvval.

Golvet är ett stort och viktigt område, och inom vård och äldreomsorg golv kan bidra till smart och välplanerad interiör, där golvet är en viktig pusselbit i läkningsprocessen.

- Guiden är mycket relevant och vetenskaplig. Vi hoppas att det kan fungera som en bra input för dem som planerar sådana interiörer, säger Raymond Olsen.

RIKTLINJER FÖR VETENSKAP

Det är en fördel att golvet uppfattas som en kontinuerlig yta.

1. JÄMFÖRANDE PLATSER

Idealiskt bör man sträva efter golv som i största möjliga utsträckning uppfattas som en sammanhängande yta. Här kan du välja golvmaterial för intilliggande områden som har samma eller närliggande färg, ljus kontrast, glans och ljusreflektion. Tydliga ljuskontrast mellan intilliggande golvytor uppfattas av demens som nivåskillnader, vilket orsakar förvirring och osäkerhet. Trösklar mellan två golvytor bör visuellt matcha ytorna på båda sidor.

2. KONFIDENSIELL ANVÄNDNING AV KONTRASTER

Genom att välja olika golvmaterial i rum som endast är för personal och rum för vårdgivare kan du enkelt skapa medvetna visuella hinder med enkla medel. På samma sätt kan golvet användas för att markera huvuddragen i ett rum genom att göra tydliga ljusmönster mellan till exempel väggar och lister, fasta och lösa möbler och sanitetsutrustning. Som en tumregel bör skillnaderna i ljusreflektionsvärde (LRV) vara minst 30 procentenheter mellan ytor för god ljuskontrast.

Om du vill skilja rum och funktioner genom att avvika från grundregeln om konsistens vid användning av material, mönster och färger, bör konsekvenserna för användarna noga övervägas.

En bra akustisk miljö för demens är en balans mellan brus och brusreducering.

3. REDUCERA SHOCK NIVÅ

En bra akustisk miljö för demens är en balans mellan brus och brusreduktion. För mycket ljud blir buller och för mycket dämpning gör rummet monotont medan en balanserad ljudbild stimulerar. Golvmaterial med bra stötdämpning (trumljud) hjälper till att minska ljudnivån i och mellan rummen.

Tydliga färger och nyanser ger rumsdjupet och gör det enklare att orientera.

4. FREMHEV COLORS

Tydliga färger och nyanser ger rummet mer djup än de mjukare färgerna gör. Detta kan hjälpa demens att uppfatta rumets storlek och form och göra det enklare att rikta sig in i rummet. Med dämpade färger kan rummet uppfattas tvådimensionellt, särskilt om visionen är nedsatt. Mörka färger bör undvikas eftersom dessa uppfattas som hål att falla i eller utlösa känslor av fångenskap.

Kraftfulla mönster och färgförändringar kan uppfattas som nivåskillnader, hinder eller hål.

5. UNDVIKA KROSSERADE CUTTERS

Fläckar med framstående mönster, olika färger eller mycket konsistens bör undvikas. Detsamma gäller för logotyper och kontrasterande leder. Dessa kan orsaka förvirring och förstörelse för orientering, eftersom det finns för många intryck att ta in. En person med demens kommer att uppfatta kraftfulla mönster och färgförändringar som nivåskillnader, hinder eller hål. De kan också se mönstret som något inte är, till exempel kan ett blått virvlande mönster uppfattas som vatten. Sådana intryck kan avskräcka personer med demens från att korsa golvet eller avleda dem för att förlora balansen eller göra misstag.

6. UNDVIKA GLITTER

Golvbeläggningar med glittereffekt och skimmer bör undvikas. Detta kan uppfattas som våta eller hala fester och kan påverka känslan av säkerhet och hur dementerade människor flyttar så att de glider.

7. VÄLJ MATERIALEN FÖR BLANKEN

Matt golv riskerar att blanda mindre. Det finns också inga "pooler" av reflekterat ljus från taklamporna i ett matt golv. Vita ytor kan uppfattas som hala eller våta och kan leda till förvirring och oro.

Undvik stark kontrast mellan basfärgen och färgämnet i golvet.

8. Subtila DECORS

Om du vill ha en golvbeläggning med fläckar, prickar, uliktfargede chips eller pellets, undvika stora ljusstyrka kontrast mellan bakgrundsfärg och inredning färg på golvmaterial. Personer med demens kan tolka inredningen som föremål på golvytan och försöka plocka upp dem. Enkeltfärgade golv eller golv med mer subtila dekorationer är att föredra.

9. UNDVIKA obehaglig lukt bör

Hänsyn tas till lukt som kan byggas upp genom röran av mat, vätska och inkontinens på golvytor. Personer med demens kan reagera starkt på speciella dofter och till lukt som kan leda till förvirring och stress. Att välja en lämplig golvprodukt och ha ett adekvat rengöringssystem är viktigt. Var god välj produkter som är lätta att rengöra och underhålla.

Golv med knoppar eller lättnad bör endast användas i områden med krav på extra halkskydd och även ge taktil.

10. Mer övergång

Övergångar mellan olika golvytor och golvmaterial ska göras så smidigt som möjligt. Abrupta och plötsliga övergångar mellan olika material, mellan hård och mjuk eller mellan hög och låg friktion, kan orsaka förvirring, obehag och ökar risken för fall.

Förklarade skillnader i ytfinish bör undvikas. Golv med knoppar eller lättnad bör endast användas i områden med krav på extra halkskydd, eller behovet av taktil markering av golvet, som genom våt, riktlinjer och trappor.

Väl genomtänkta materialval och inredningslösningar kan göra människor som lider av demens ett bättre liv.

ADVERT

Mest populära