All egendom: trädgård, kök, inredning >> Uppdatering

Log kabinen är fortfarande den typ kabinen många norrmän drömmar om

Viktiga detaljer

Besök en stuga som anges på tillverkarens referenslista och gör en separat kontroll.

Få fler erbjudanden och få en hel del.

I kontraktet bör du ha ditt eget objekt på ett års granskning. Det är viktigt att notera eventuella brister. En defekt är en avvikelse från vad som beskrivs i kontraktet. Då får du också en översikt över eventuella justeringar som ska göras.

Grunden för en framgångsrik laftebyggnad är att timret är torrt nog när det ska läggas. Om virket är ruttat kommer det att skapa problem som blir svåra att rätta till. Enkelt uttryckt kommer kullen att krypa mer än förväntat. Effekterna kan komma efter flera år, i vissa fall efter fem till åtta år. Stugan är utrustad, vridningar kan uppstå, och öppna skikt kan uppstå. Dessutom kan du ha problem med fönster och dörrar.

En lodge är en enkel och solid konstruktion. Här visar vi principerna som gäller, både när det ska byggas och underhållas.

Cabin Cabin

Vi skiljer mellan maskindelar och handleenden. I en maskinskyddad stuga är alla stockar planade så att de har samma tvärsnitt hela vägen. Det innebär att alla processer kan utföras med en maskin.

I en handbyggd kabinen är stockar ungefär rundade ut toppen och botten, och ofta klippas så att de har samma bredd. Annars används de som de är. Sedan alla stockarna är tjockare i ena änden, och tunn i den andra, och de har behållit sin råhet och krökning. Det innebär att varje pinne måste anpassas till det underliggande för hand.

Träväggar finns i olika tjocklekar, från 6 till 10 tum. Här sägs det helt enkelt att ju tjockare desto bättre.

Att köpa en timmerstuga

- Välj en leverantör som har funnits på marknaden ett bra tag. Börja med att kolla referenser och kontakta kunder som har haft stuga i många år, säger Bjørn Nyborg. Han är chef för Norsk Laft och är också chef för Øverbygg i Midt Norge.

Lafteföretag i detta land har egen branschorganisation: Norsk Laft. En gång i året får de besök av inspektörer som ger dem godkännande om allt är okej. Om det finns problem är det viktigt att du har använt ett riktigt kontrakt. Det finns separata avtalsformer med beteckningen norska Standard 3425 och 3426. Här leverans beskrivningar, garantivillkor, betalningsplan och andra eventualiteter omfattas.

Förutom varan på Norwegian Laft gäller samma sak om du köper från utländska leverantörer. Särskilt viktigt är kontraktets punkt. Målet är att få så nära och hållbar konstruktion som möjligt. Det finns en industristandard som beskriver hur man korrigerar korrekt. Det beskriver i detalj hur de olika delarna av lyftprocessen skall utföras. Efter detta kommer alla förutsägbara och du kommer att få en fast och solid byggnad.

Efter övertagandet

En viktig förtydligande kommer att få kontrolleras timmerväggar hålla rätt fuktighet när du tar över byggnaden. Här måste du ha en skattebetalare eller annan person som kan mäta detta korrekt. Det kan också vara smart att ta en runda vateret. Alla golv måste vara i kärl och väggarna måste vara i bulk.

Du kommer också att se dokumentation på material och allt gjort utöver själva beläggningen. Betongverk, våtrum, elinstallationer, rör, isolering, takläggning och ytbehandlingar. Detsamma gäller om du tar över en begagnad stuga. Är det relativt nytt, utan dokumentation av någonting, är det ett dåligt tecken. Om kabinen har ström in, kan du också begära konsumtion. Är det högt, indikerar det en föråldrad konstruktion och kanske andra brister.

Köpa gammal timmerstuga:

Om du köper en gammal timmerstuga, måste man leta efter skador från skadeinsekter, röta och svampsjukdomar, förklarar Björn Strander, museum hantverkare på Tin Museum / Heddal Bygdetun.

Särskilt utsatta är nedre högar och övre stockar i den långa väggen. Likaså ändarna av balkarna, ändarna av eventuella takbjälkar och Hitch lås exponeras. Ett annat exponerat område är området runt dörrar och fönster. Kontrollera övergången mellan exteriörlister, vattenbrädor och timmer. Här kommer det snart att bli förstört. Omger och andra lister kan enkelt bytas ut, men virket är dåligt, det blir mer komplicerat.

Det är viktigt att varvet är tätt och laftehuvudena måste sitta. Väggarna ska inte ha eller deflektioner. Lökar eller stora ojämnheter i väggar, speciellt gavlar och mellan fönster är inte heller ett gott tecken.

Kontrollera försiktigheten, kontrollera läckor, särskilt vid röret. Kontrollera även om eldstaden och veden är ordentligt installerade. Leta efter sprickor i rörledningen. Om det är gammalt murverk, leta efter jämnhet och instabilitet. Ställ kabinen på en tät ringvägg, kontrollera att det finns luft i väggen. Om möjligt borde du krabba in i sökroboten för att kontrollera.

Underhåll av log cabin

Timmer Väggar tolerera fukt väl, men konstant fuktighet under en lång tid kommer att ge röta och insektsangrepp. Det betyder att fukt inte är ett problem så länge timret blir torrt. Ta en promenad runt stugan efter en dålig regn och notera där väggarna är våt, och där de torkar senaste upp. Se också hur vattnet rinner från väggen, platser där vattnet samlar in är vägen för korruption.

Kontrollera den övre och nedre pinne, sprickor i virket med hösten inåt, log huvuden och skarven mellan stockarna.

Finns det fuktproblem på nedre delen av väggen, är det första steget att rensa buskar och högt gräs. Om grunden har sjunkit eller terrängen är byggd så att det finns lite avstånd från marken och upp till virket, kan du också sänka terrängen. Se bara till att det inte finns någon droppe i väggen. Om grundmurgen har sådd så att den är inåt ger detta en sluttande vägg och vattenuppsamling mellan vägg och timmer. Här måste väggen fixas. Se till att stenplattorna och liknande framför dörren har gott utrymme så att vattnet inte riktas mot väggen.

Artikeln fortsätter under bildgalleriet.

  • Bild 1 av 8

1. Forsränning regel. Det måste beaktas att takvinkeln ändras när byggnaden sjunker. Fästdonet måste fästas så att de inte skjuter ut fästet. 2. Stretchfish. Om det finns långa eller höga väggar används tårar för att torka väggarna. 3. Svälj. Denna pinne är utsatt för fukt. För att undvika attackangrepp måste den vara minst 0, 3 m över marken, och den ska projicera 30 mm utanför bottenväggen. 4. beitski En beitski är en guide lista som kommer att förhindra att väggen hänger in eller ut på grund av vertikala belastningar. Beitskien fungerar också som en fäste för dörrar och fönster.

1. Hack. Löfte kan utföras på många olika sätt. Enkelt uttryckt ger de mer komplicerade arken bättre stabilitet och mindre drag. 2. Kinning. Kinkarna är sneda, ytorna är synliga från utsidan. I lederna mellan dem borde det inte finnas några öppningar. 3. Yrsel. Dessa pluggar passerar genom två eller flera stockar. De är en viktig del av väggens förstyvning.

Väggstickor matchas med varandra genom att skapa en V eller U-formad ihålig slits. I det hålrum som bildar är det isolerat. Här är det viktigt att använda en typ av isolering som inte håller på fukt.

En bra kontroll att hakarna är ordentligt beskurna är att skärlinorna möter varandra på tydligt definierade punkter.

Sticks kan bytas ut för en startlåda, men det är relativt dyrt och inte ett jobb för amatörer. Väggen måste ofta hakas ihop, dessutom måste interna paneler och fasta armaturer avlägsnas ofta. Om du behöver byta fler loggar i samma vägg är det betydligt billigare per. stick än om de dåliga stockarna sprids på flera väggar.

En nybyggd stuga kommer att sjunka ihop, eftersom både träet krymper, men också för att det tunga taket trycker på konstruktionen tillsammans. Här talar vi 6 till 7 centimeter på en vägghöjd. Det mesta av sinkningen har slutförts under det första året, och inom 4-5 år är det färdigt.

Synkroniseringen ändrar också takets vinkel något. Det är viktigt att hytten beaktas under de första åren. Kritiska punkter är runt fönster, dörrar, stolpar, trappor och andra byggnadsdelar som kan stoppa tätningen.

Handsmältning och maskinfärg är två mycket olika tillverkningsmetoder. Teknisk kvalitet är densamma.

Är det en av väggarna som är särskilt utsatta, överväg att klä detta med en panel. Att göra en bubbelpool eller annan typ av tak är också en effektiv åtgärd för att skydda väggen.

Läckage i rännor och avlopp ger vattenstänk på väggen och lath huvuden. Här är det bara att försegla omedelbart. Sprickor i träet med faller inåt ger vattensamling, och i vissa fall kan borras så att vattnet dräneras ut. Här kan nytt trä också inkorporeras i stocken.

Reparation till virket är vanligtvis ett jobb för professionella. Grundprinciperna för sådana reparationer är att material som är så gamla som möjligt används. Vattentäta lim och syntetiska tätningsmedel kan vara frestande att använda, men det stannar trädet förmåga att bli av med fukt och kommer så småningom skapa nya problem.

Om väggen är sned eller stött kan det här bero på dålig grund, rorsskador eller bristande väggskakning. Här borde du få en expert på banan. Väggen kan stävas med en bogserad fisk, grunden kan stabiliseras, och i vissa fall kan väggen uppkragas.

Här bör du klargöra med en specialist innan du börjar så att du inte skapar nya problem.

Om du har en rolig gammal lodge är vindtätt och klädsel det enklaste och billigaste måttet. En mer drastisk lösning är att välja feglådan ner, göra nya justeringar och återfå. I USA förseglas alla laftebyggnader med det som kallas chink, en typ av tätningsmedel. Dessa importeras också till Norge, och här är leverantörerna fulla av beröm. Det finns dock för närvarande ingen dokumentation tillgänglig för användning här i landet.

En ytbehandling måste andas väl så att fukt inte blockeras inuti loggen. Om du har en relativt ny stuga, är det tillverkarens rekommendationer som gäller. Annars, de som avgår med restaureringar till traditionella behandlingar som linolja och trä presenning svär.

Ta bort träväggen

Om den är gammal måste den tas bort först, annars kommer kall luft att tränga in i underlaget. För att få väggen lufttätt, kan du först installera en vindruta av rullad produkt med klämda leder. Plattor eller mattor av mineralull placeras mellan naglar monterade vertikalt eller horisontellt beroende på om du ska använda landskap eller stående ytterkläder. Bak isoleringen ska du installera en ny vindruta med klämda fogar eller vindtäta plattor. Till sist monterar du en klädsel med luftning mellan vindrutan och klädseln.

Har väggens inbyggda ångspärr och klädsel, kan du lägga mineralull direkt i träet utan vindspärr. Förutsättningen är att det yttre vindrutetätet är utrustat med täta fogar och övergångar till befintlig vägg. Se till att isoleringen är bra mot träet. Dra åt mellan de nedre och övre naglarna och den befintliga väggen.

Vill du läsa mer av sådana saker? Anmäl dig till vårt nyhetsbrev eller följ klicka på Facebook.

ADVERT

Mest populära