All egendom: trädgård, kök, inredning >> Uppdatering

Träarbetare är så miljövänlig som passiv

I Norge har vi en 1000 års bladtradition, och stora delar av det norska byggnadsarvet är byggda i lager.

Riksantikvaren räddar nu för att färre och färre laftehus kommer att byggas i Norge på grund av arbetet med nya tekniska föreskrifter.

TEK 17

Norwegian Building myndigheten arbetar nu på en översyn av energi delen av tekniska föreskrifter enligt plan- och bygglagen som träder i kraft år 2017.

Detta är den så kallade TEK 17, som nyligen har varit att titta på hörsel.

Förslaget avser att undanröja undantagsbestämmelserna för fasta bostadshus och för fritidsboende över 150 m².

Förslaget innebär också att energikraven för fritidsbostäder stramas.

Riksantikvaren tror att detta kommer att innebära att färre laftehus kommer att byggas i Norge.

Lägre utsläpp, högre energiförbrukning

Riksantikvaren är bland de många som har lämnat konsultförslag till förslaget. I samband med samrådet beställde de en undersökning från företaget Civitas.

De har utvecklat en gas inventering av växthus som tittar på utsläppen från en kugge skarvat bostad i Lom som anges i 2006, och jämförde detta med en standard passivhus eftersom det är placerat i Public Construction GHG databas.

Undersökningen visar att Lafta hus kan vara lika miljövänliga som passiva hus.

Civitas slutsatsen i rapporten att "Även om beräkningarna görs endast för en utvalda byggnader, visar att mängden utsläpp av växthusgaser bör inte vara ett argument för att inte beter bostadshus i träarbetare"

Undersökningen visar att utsläppen av växthusgaser från material I byggprocessen jämförs ungefär hälften av huset med passivhuset. Energiförbrukningen för Laftehuset är något högre än för passivhuset.

När detta jämförs och en livslängd på 60 år beräknas kommer utsläppen per år att vara lägre för Laftehuset än för passivhuset.

- Detta är den sensationella och mycket viktig kunskap som måste beaktas vid utveckling, säger Marte Boro, senior rådgivare på direktoratet.

Det enda sättet att lära sig hantverket är att bygga nya byggnader. Nedgång i antalet laftehus innebär att antalet hantverkare som mästerar detta hantverk kommer att minska, anser Riksantikvaren.

- Redan idag finns det en brist på utbildad laftere skolad för restaurering uppdrag och de nya energikraven kommer att minska detta antal hantverkare, avslutar Boro.

ADVERT

Mest populära