All egendom: trädgård, kök, inredning >> Miscellanea

Saknade inköp av egendom

De allra flesta av oss kommer under sin livstid att köpa en begagnad lägenhet / hus, och några av oss hittar fel eller brister i fastigheten vi har köpt. Det är viktigt att vara medveten om de regler som säger hur snabbt du måste säga till säljaren, liksom vad du behöver för att få en prissänkning, fixa eller höja.

Utgångspunkten för för vad som är ett misstag eller inte, är som annars vad som är överens om dig. Vad som ändå är annorlunda när det gäller inköp av begagnad lägenhet / bostad är att i dessa köpavtal är det överens om att fastigheten är inköpt som den är - som det är. Detta innebär att om säljaren har lämnat felaktiga uppgifter eller har undanhållit information, måste vara ett väsentligt fel / defekt i lägenheten / fastigheten för att det ska vara möjligt att kräva prisavdrag, rättelse eller avbokning.

Betydande brist

Om lägenheten / bostaden är i ett avsevärt fattigare skick än vad du förväntar dig av en köpare beror på en övergripande bedömning. I högsta domstolen 2010 betonades att det måste finnas en obestridlig avvikelse mellan vad köparen kan ha en berättigad förväntan på och vad köparen har fått.

#br

Vid bedömningen av om det finns en betydande skillnad, en utgångspunkt för att vara att reparationskostnaderna måste vara 3,6 procent av köpes att utgöra en allvarlig brist i följande högsta domstolen. De tillade att saneringskostnaderna borde ligga i övre sängen, dvs 5-6 procent. Mindre fel och brister leder därför inte till prisnedsättning genom att acceptera kontraktet enligt avtalet. Det är viktigt att påpeka att en sådan procentuell bedömning endast utgör en grund för en bedömning.

Det bör göras en samlad bedömning där flera faktorer är betydande, även om det talas om en ny eller nästan ny egenskap, oavsett om det är en mycket dyra bostäder, är skadan i en central del av byggnaden, om skadan har potential att utvecklas seg mm

Läs också:

Hedge Plantering hör minskar till

Hedge Plantering höra höst. Och nu kan du göra en bra affär.

Det är då, efter en samlad bedömning är att det finns en betydande skillnad mellan köparens berättigade förväntningar och det har uppnåtts, som skulle ha rätt till en rabatt, reparation eller höjd.

Förespråkar Vegard Syvertsen och Pål-Morten Grande svara på frågor i expertisen - lämna in din fråga här.

Klagomål

Om det visar sig att det finns ett fel eller en defekt, är du skyldig att avslöja omständigheterna inom rimlig tid. Vad en rimlig tid har varit har diskuterats mycket. Högsta domstolen i 2010 konstaterar att det finns få skäl att acceptera en längre anmälningsperiod än två månader efter det att köparen upptäckte ett misstag och att tre månader är bortom räckvidden för beräkningstiden.

Högsta domstolen säger vidare att ju längre den femåriga absoluta faktureringsperioden, en är (från övertagandet av hemmet), desto snabbare bör köparen annonsera. Det vill säga även om du initialt har 2-3 månader att annonsera strax efter förvärvet, bör du säga tidigare när 5-års deadline närmar sig slutet.

Om den nuvarande skadan har potential att utvecklas eller det finns behov av bevis för bevis, anser Högsta domstolen att man bör vara ännu snabbare än vanligt med ett klagomål.

Översyn av fallet

Om du är i tvivel om du har ett bra fall rekommenderar vi att du gör en bedömning av fallet av en advokat med kompetens inom området. Det är en billig "försäkring" att fortsätta med onödiga krav.

Läs också:

Växt lök och knölar under hösten, och njuta av nya blommor i rabatten på våren

Nu är det dags att plantera lökar och knölar, och på våren kan du njuta av nya blommor i rabatten när snön försvinner.

ADVERT

Mest populära