All egendom: trädgård, kök, inredning >> Miscellanea

Saknas för bostadsköp

Väsentlig Rating

Om en fastighet efter en fullständig bedömning skulle visa sig vara "väsentligt sämre skick" än att köpa kanske tror, ​​kommer fastigheten att ha en brist i juridisk mening. Detta trots att det är enighet om att fastigheten säljs "som det är". Bedömningen kräver ingen skyldig relation från säljaren. En viktig faktor vid bedömningen av om fastigheten är betydligt sämre skick än väntat möjligt är att titta på kostnaden för att reparera fel (fel) i förhållande till inköpspriset. Beslut av domstol visar att om saneringskostnaderna utgör 6,4% av köpeskillingen, kan det vara en brist egendom som ger köparen rätt till prisavdrag, reparation av säljarens bekostnad, och i de mest "allvarliga" fall höja (köparen returnerar fastigheten och säljer returnerar köpeskillingen). Köparen kommer också att kunna ersätta de finansiella förluster som uppstått på grund av bristen (kontraktet bryter mot säljaren).

Kostnaden för att korrigera felet är inte den enda faktorn som ingår i materiallighetsbedömningen. Det är en komplex bedömning där ett antal faktorer är relevanta. Till exempel, om du köper ett hem för 2 miljoner, och en vägg som visar sig vara piller ruttna kostar 60, 000-80. 000 att reparera, kommer det i princip vara en låg kostnad för att utgöra en defekt för omhändertagande lagstiftning, förutsatt att säljaren inte har haft kännedom om det, och du som köpare inte kommer att ha några anspråk och måste därför täcka reparation av skador själv.

Utgångspunkten för en materialitetsbedömning är att jämföra vad du kan förvänta dig av informationen i försäljningsuppdraget, priset och visningen och vad du faktiskt fick.

Artikelförfattaren Advokat Vegard Syvertsen från advokatbyrån Grande & Co är en expert på viivilla. nej - skicka dina frågor här!

Uppgift saknas

Om säljaren har varit oärlig och undanhållit information om omständigheterna i fastigheten detta kända eller borde ha varit medveten, f. Ex att vatten från duschen inte rinner mot avloppet på grund av omvänd lutning, eller att kraftiga regn läckande vatten från tak, detta kan vara en brist. Detsamma gäller om felinformerad information är avsiktligt eller omedvetet kan detta också utgöra en brist.

När det gäller både ofullständig och felaktig information, inrätta ett krav på att data kan sägas ha påverkat avtalet antingen så inte köper skulle ha köpt, eller köpt till ett lägre pris, om han hade fått information innan köp.

Läs också:

Pool genom förordningarna

Det är viktigt att bekanta sig med gällande regler och föreskrifter innan byggandet av en pool i trädgården.

Vissa försäkringar skildra det så att kravet är att du inte skulle köpa ett hem om du hade fått uppgifterna i fråga, men som vi tror är inte en korrekt förståelse av lagen. Vi anser att det är tillräckligt att du gör ett bud för ytterligare undersökning eller ett lägre bud eftersom du har tagit hänsyn till den nya informationen.

Det är viktigt att vara medveten om att säljaren ansvarar även för information som andra i samband med försäljningsprocessen, f. Ex i annonser, prospekt (mäklare), värderingsutlåtande (lantmätare) etc. Om säljarens ofullständig eller felaktig information utgör en brist i lagen, kommer det att ge köparen samma sanktioner som där fastigheten är i betydligt sämre skick, det vill säga rätten till prisavdrag, gratis rättelse, annullering och / eller utbyte.

Rättshjälp

De flesta som äger en lägenhet / bostad har tecknat försäkring eller har villaförsäkring. Alla hemförsäkring och hemförsäkring har laglig stödsystemet, vilket innebär att om du är i en "tvist" med säljaren av fastigheten, kan täckas 80% av de pågående rättsliga kostnader, upp till NOK 80 000 eller 100. 000. Du betalar endast 3-4000 NOK i sin helhet och 20% av nuvarande rättsliga kostnader. Det här är ett gynnsamt arrangemang vilket innebär att de flesta som vill ha juridisk hjälp efter ett bokköp kan ha råd med det.

ADVERT

Mest populära