All egendom: trädgård, kök, inredning >> Energi

Vid bränsle

Av denna anledning beräknas ur biomassa som CO2-neutral och är en viktig resurs för att uppfylla åtaganden i Kyoto överenskommelse.

Träförbränning kan därför ha en positiv effekt på den globala miljön jämfört med skogar som ruttnar i naturen. Ruttande träd medför också slöseri med en ren energikälla, som kan ersätta användningen av olja och andra orena fossila bränslen. För lokalsamhället kan felaktig vedeldning orsaka nackdelar, eftersom röken då kan innehålla sot och partiklar. Se avsnitt 6. 4. 2 brinnande eldstäder.

Kort sagt vid

Ved har olika egenskaper. Vissa typer är lätta, har låg gravitation, vissa är svåra med hög självvikt. Mängden energi i 1 kg torrt trä varierar väldigt lite från trä till trä och är ca. 5 kWh. Kvalitetskvaliteten innehåller 20% vatten och 1 kg kvalitetsvete ger därför ca. 3, 8 kWh vid förbränning.

I Norge säljs försäljningen i volym, och träets egenskaper jämförs därför vanligtvis med lika volymer. Baserat på detta sägs att vissa skogar avger mycket värme, andra relativt små. Rogn och bokar värmer mest per. volym, eftersom den egna vikten är hög. Ek, aska och löner är näst bästa. Bjørk är i tredje bästa klass. Sedan kommer furu, svart och tätning. Osp, gran och grå är bland de tre sorter som ger minst värme per. volymmängd. En rev av ro eller bi motsvarar två gran eller osp.

När det har lagrats under många år under den torra säsongen har förlorat ett antal av flyktiga ämnen och därmed förlorat en del av energiinnehållet. Fuktigt trä innehåller så mycket vatten att vattenångan kommer förskjuta syre och kyler förbränningskammaren, så att en dålig förbränning, mycket av energin används för att förånga vattnet. Du upplever ofta problem med minskningen av förbränningskammaren, även på insidan av glaset, så att tillgången till elden blir dålig.

Tryckimpregnerat material

Drick aldrig tryckimpregnerat trä. Detta trä kan innehålla det giftiga ämnet arsenik som är högt giftigt för levande organismer (vilket annars kommer att bryta ner veden).

NB Ask från tryckimpregnerat trä kan vara mycket giftigt och dödligt, även i mycket små doser.

Plast

Bränn aldrig plast i eldstaden. Plast är ofta klorhaltigt (PVC). Under förbränning kommer klor att bilda saltsyra. Klorinnehållande material som bränner kan också bilda dioxiner. Dioxiner är mycket giftiga och kan till exempel a. leda till missbildningar hos foster, även i små mängder

Drivved

Hårdträ som ligger i havsvatten innehåller stora mängder salt. Salt ger rostbildning och minskar kaminens livslängd. Bränn aldrig drivved som har varit i havsvatten, även om träet tvättas i färskt vatten.

Flake och målat trä

Flake innehåller limfogar och kommer vid förbränning ge mycket höga temperaturer.Temperaturen kan vara så hög att eldstaden (stenbrott, brännare och valv) är deformerad eller till och med brinner upp. Från flera lag är det varnat för att bränna målade trä. Färg för extern användning innehåller toxiner, och lack och lack kan ge samma höga temperaturer i eldstaden som spånskiva.

ADVERT

Mest populära