All egendom: trädgård, kök, inredning >> Interiör

Hoods besvär

En riktig spis måste ta bort matlukt, fett och ånga. Men det borde inte göra luften i köket värre. Inte heller ska det blåsa mat till grannen eller skapa tratt.

- Folk är oroade över att ventilatorerna ska se bra, men många föredrar faktiskt olämpligt mycket luft ut ur köket, säger ingenjör Kari Thunshelle i byggnad för Newswire. Hon tror att vi har blivit så angelägna om att det är på bekostnad av funktionalitet.

- Lekta lösningar fungerar inte alltid som avsedda. Leverantörer av köks- och hushållsapparater måste ge kunderna riktiga råd, säger Thunshelle.

Större köket

Norska köket har ökat de senaste åren. - För stora rum rekommenderar vi att man köper en extern motorfläkt. Sådana fans kan tillfredsställande lufta ut köksutrymmet på upp till 50 kvadratmeter. De kan också gå i låg hastighet när de bor länge i rummet, säger Eriksen.

Bullerproblemet kan också minskas när du väljer rätt fläkt med integrerad motor.

Blåsar mat till grannarna

För invånare som delar utloppskanalen med andra hem kan andra problem uppstå.

- Människor som bor i en lägenhet måste vara försiktiga. Ett typiskt misstag är att montera köksfläkten med fläkt direkt på takmonterade samhällssystem. Då är det övertryck och matbrott kommer att hamna i grannens kök, säger Kari Thunshelle i Byggforsk. Hon anser att vi måste vara bättre att kontrollera detta innan vi installerar en ny fläkt. Norska bostäder är också byggda mycket täta, det skapar ytterligare utmaningar för ventilation och tillförsel av frisk luft. Inte alla bostäder är väl ventilerade.

- Det är viktigt att installera rätt ventil på ytterväggen och lämna den. Du kan också öppna ett fönster i ett angränsande rum, men inte i köket, eftersom det minskar effekten, säger Terje Eriksen.

Massor av val

Världens största leverantör av apparater, Electrolux, har nu 100 olika spiskåpor och fläktar i sitt sortiment i Norge.

- Många kunder är angelägna att förvärva kraftfulla fans, men mängden luft som tas bort från köket kan levereras igen. Därför är det väldigt viktigt att ha en plan för rätt tillförsel av frisk luft ", säger Terje Eriksen, produktchef hos Electrolux.

Köket har blivit det rum där familjen samlas.

- Vilken fläkt eller köksfläkt du ska välja beror på kökets storlek, säger Eriksen. Han tror att för att behålla ett gott inomhusklimat ska ventilatorn kunna ersätta luften fem till tio gånger i timmen. Den största ersättningen ska göras i små kök.

ADVERT

Mest populära