Lagar

ADVERT
Text: I går skrev Aftenposten att Oslo har släppt upp till 1.500 order för trädgårdsägare som inte har gjort sig besväret att trimma trafikfarliga häckar och träd. Andra kommuner kämpar för att göra trädgårdsägare att hålla häckar och träd bort från vägen. Som ägare av en fastighet det är du som är ansvarig för vegetationen som inte skapar farliga trafiksituationer. ...
Du är inte ensam. Under vintern får husägarnas ägare en stadig ström av förfrågningar från snöiga och förtöjda husägare. En översyn frågor kommer klampa kant som ligger i en hög utanför porten till gatan när plöjning bilen har haft sin tidigt på morgonen runt på vägen. Ska inte den som borstar rengör lite efter honom? ...
Text: Rikke Åserud Hittills finns det många platser i USA har förbjudit att hänga tvätt på tork i solen, främst av estetiska skäl. Nyligen har flera stater upphävt förbudet, skriver Miljömärket. Kampen för miljön och mot onödig användning av energi gör klädstreck återigen rumsrena, medan torken är den nya miljö skyldige. ...
Text: Rikke Åserud I princip är all förbränning av avfall förbjuden i Norge. Anledningen till detta förbud är den lokala föroreningen som bidrar till förbränning. Enligt det norska folkhälsoinstitutet kan förbränning av trädgårdsavfall orsaka stora volymer damm, kolmonoxid och många andra organiska föreningar. ...
En undersökning utförd av djurskyddsområdet visar att 75 procent av befolkningen är negativ till tanken att deras närmaste granne förvärvar en orm, orm eller liknande reptil. I dag är alla sådana djur olagliga i norska hem, men norska livsmedelsmyndigheten överväger om förbudet ska lyftas för vissa arter. ...
Text: Nina Granlund Sæther - Självklart kan du inte driva frågan över till grannen - om grannen tycker att det är okej, säger advokat Annita Magnussen i Huseiernes Landsforbund. - Då måste du först ha ingått avtal med ägaren eller ägare. Precis som man inte kan bli av med trädgårdsavfall sin granne på sommaren, kan du inte dumpa snön där på vintern, betonar hon. ...
Text: Husägare bör vara extra försiktiga när man bygger ett hus, stuga eller garage. Om det finns ett kulturminne på platsen eller nära där du planerar att bygga, kommer det inte bara att fungera med hammare och spik - även om kommunen ger grönt ljus. Det är i själva verket länsstaden, som i de flesta fall är ett kulturarvsbyrå. ...
Text: Dag Erik Kongslie Oavsett ålder och livsfas krävs behovet av skydd. Det finns saker som väntar på reparationer, saker du inte behöver, men det är för trevligt att kasta. En revision av byggtekniska föreskrifter innebär att den nu har ett förvaringsutrymme eller lagringsutrymme på minst 5 m2 BRA i alla hus som byggdes efter den 1 juli. ...
Text: Nina Granlund Sæther I de flesta fall, om du vill bygga ditt hem måste du söka eller anmäla dig till kommunen. Endast mindre åtgärder, t.ex. byggnad av nivellering på marknivå, uppställning av ett litet förråd eller dockrum och regelbundet underhåll är undantagna från ansökan och anmälan. Om det arbete du planerar att anmäla eller ansöka om, måste du också skicka ut nästa varning. ...
Text: Rikke Åserud Arvsskatt är något fåtal betalar med glädje, och även om priserna har sänkts under de senaste åren, många människor vill arrangera saker så att skatten är lägst. Föräldrar kan bidra till att minska sina barns arv i kabinen om du inte sitter med ägandet av den sista av er dör utan ger fritidshus som en gåva, medan du behåller rätten att använda fastigheten. ...
Text: Rikke Åserud - Det har varit för mycket byråkrati i små byggnadsfall. Det är vad kommunalminister Liv Signe Navarsete sa när hon talade igår på Byggnadsdagen 2011 i Oslo. Hon varnade för att reglerna för renovering och rehabilitering av våtrum mjuktes. Detta kommer att medföra att den begagnade husägaren återigen får städa sitt eget badrum. ...
Har du en stuga eller ett hus på en tomträtt och fest avtal har aldrig registrerats, måste du betala stämpelskatt för både tomten och byggnaden om du vill lösa in fastigheten. Fastän byggnaden verkligen är din. - Vi har varit borta i flera situationer där människor har blivit chockade av detta. Men det är också reglerna, säger advokat Annita Magnussen i Huseiers Landsforbund. ...
Om hantverkarens arbete är avsevärt försenat har du i princip fler möjligheter. Det förmodligen mest effektiva är att hålla tillbaka betalningen för arbetet tills det är klart. Detta kan säkert göras med handskriftslagen i handen. Du har också rätt att kräva ersättning från hantverkaren, men endast om du drabbas av en ekonomisk förlust på grund av förseningen. ...
Lagstiftningen är tyvärr inte tillräckligt anpassad till en urban gemenskap som parhus är, säger en före detta advokat i Huseiernes Landsforbund, Thore Eithun Helland. Och när lagstiftningen är oklart blir det lätt konflikter. - Ett parhus blir en gordisk knut eftersom både Commonwealth Act och Ownership Act kräver majoritet i det gemensamma mötet. ...
Text: Rikke Åserud Sverige har det. Danmark har det. Finland har det - en separat bostadsminister. I Norge ligger ansvaret för kommunen och regionalministern Liv Signe Navarsete. Men det kan finnas ett slut om AP-utskottet, som minskades för att ta reda på hur man får mer bostadsbyggande i landet, får det som det är så. ...
Historien om snickeri Geir Lundheim från Kongsberg som fick en skatt räkningen av 106.000 kronor efter att ha byggt stugan på fritiden, har skapat en hel del bitterhet och engagemang. Som ett resultat av skatte South 2011 kontrollerade egenföretagare för att bygga sina egna hus och fritidshus, hade Lundheim betala en bra bit över 100. ...
Text: Dag Erik Kongslie Tove Fevang har, som många andra, fått en parkeringsplats. De flesta av oss tycker att båten är orimlig. Skälen kan vara många, men vanligt för alla är att om du vill klaga dig möter du mycket motstånd. - Jag tycker att det är frustrerande att det finns så olika regler runt. Det är inte att vara klokt. ...
Text: Nina Granlund Sæther - Tyvärr finns det fortfarande inte tillräckligt företag att utföra inspektioner jobb på ett korrekt och effektivt sätt i hela landet. Jag vill inte riskera byggprojekt. Därför är regimen för oberoende kontroll inte implementerad från den 1 juli, säger statsminister Liv Signe Navarsete. ...
Text: Dag Erik Kongslie Allmänna fastighetsärenden regleras av plan- och bygglagen, men delning av mark har sin egen lag, nämligen Delingsloven. Lagen ger kommunerna befogenhet att dela fast egendom. Du måste anta lite pappersarbete för att skilja delar av tomten och sälja den, men i de flesta kommuner är det fortfarande relativt oproblematiskt att dela upp en tomt. ...
Text: Mikaela Solberg få människor har hört ordet, men många husägare kommer fortfarande att påverkas av servitut. Förenklat kan man säga att en servitris är ett avtal som beskriver rätten att använda - eller bevara - villkoren för fastigheter. Personlig eller Verklig? Servitörer kan antingen vara personliga eller verkliga, där den första typen är kopplad till en person eller ett företag och den andra typen till en fastighet eller ett område. ...