All egendom: trädgård, kök, inredning >> Utomhus

äR det inte om att maximera

Effects

I plan- och bygglagen är ett separat avsnitt som behandlar färgval på huset utsida. Skönhetsavsnittet heter det. Det handlar ingenting om vem som är behörig att utöva auktoritet i området. Regler och föreskrifter ställer in gränser till ytterligheter, men de påverkar inte god utveckling.

Goda exempel är den bästa formen av effekt för bra färgning. Det finns ingen fasit. Målet är ett färgval i balansen mellan en säker, tråkig och monotont färgbild och en spankig och knäckt tivoli färgbild. (Citat Inredningsarkitekt MNIL Grete Smedal).

I planerings- och bygglagen och sekt; 74 stater:

"Kommunen ska se till att allt arbete som omfattas av lagen, planeras och genomförs så att kommunen uppfyller rimliga skönhets överväganden både i sig själv och i förhållande till sin omgivning Åtgärder enligt denna lag skall ha en. god estetisk design i enlighet med åtgärden funktion och med respekt för den naturliga och byggda miljön. Ful färger är inte tillåtna och kan beställas. kommunen kan utarbeta riktlinjer för estetiska utformningen av åtgärder inom ramen för lagen. "

ADVERT

Mest populära