All egendom: trädgård, kök, inredning >> Hus

äR ditt hus byggt före 2010?

Ett antal eluttag som ligger runt huset är värda guld av flera anledningar. Bland annat friheten att blanda huset i framtiden, blir huset mer användarvänliga, och dessutom blir huset mer lättantändliga när eluttag är placerade på ett visst avstånd från varandra.

Något som många människor inte känner till är att det idag finns strikta regler för både plats och antal eluttag i husen som byggs. Kravet kallas bolignorm.

Syftet med bolignormen

För första gången 2010 var en delstandard fokuserad på elinstallationer i bostäder, där säkerhetskraven för konstruktion av lågspännings elektriska system specificerades.

Understandarden, som senare reviderades 2014, är vad som kallas bolignorm. Syftet med att införa ett bostadsmärke var bland annat att minska antalet bostadsbränder. Enligt den lokala el tillsyn (DLE), som är en del av den offentliga tillsyn för elsäkerhet, under flera år konstaterade att byggandet av elektriska system i hem förflyttas i en riktning där många nya elinstallationer var dåligt anpassad till en modern hushåll.

Vad du bör kontrollera huset

Med tanke på att en ny version av bostad mask infördes 2010, innebär detta att äldre hus troligen inte följa denna form av säkerhetskrav enligt Hallstein Kvassheim av Kvassheim Elektro AS.

Minsta antal eluttag

För att skydda mot brand på grund av överbelastning och minska användningen av förlängningssladdar och anslutningar, installera ett minsta antal fasta försäljningsställen i ett hem. Två uttag kan vara samma som ett dubbeluttag:

  • Vardagsrum: Minst två utlopp startade per 4 kvm golvyta.
  • Sovrum: Minst två uttag startade per 4 kvadratmeter golvyta.
  • Arbetsutrymme: Minst två uttag startade per 4 kvadratmeter golvyta.
  • Vardagsrum: Minst två uttag startade per 4 kvm golvyta.
  • Kök Minst ett utlopp för varje fast elektrisk utrustning såsom ett kylskåp, frys, ugn, spis, fläkt, kaffebryggare etc. Minst två utlopp per 2 meter vägg av köksbänken. Minst fyra uttag ifb. matplats, men inte mindre än två uttag per 2 kvadratmeter fri vägg.
  • Ingång / hall: Minst två utgångar per påbörjades 6 kvadratmeter golvyta
  • Andra rum / bås: Antal utloppen bör anpassas till funktionen och avsedda användningen, men det bör åtminstone vara monterade två utlopp.
  • Exteriör: Minst två uttag på alla verandor, balkonger och balkonger. Dessutom måste antalet externa uttag anpassas till utformningen och planerad användning av bostaden.
  • Badrum (från 2014): Dedikerat uttag för stationär utrustning som inte är inkopplad. Dessutom, minst två uttag, om inte rummet är mindre än 3 kvadratmeter där ett uttag accepteras.
  • Hem / TV / musiksystem: Om det planeras utrymme för hemmabio, TV eller stereo bör installeras minst sex butiker, varav högst två uttag kan anpassas för europluggar. Dessa uttag kommer utöver andra försäljningsställen i rummet.

(Källa: Elsäkerhetsportalen. Nej)

- De flesta hus som byggts före 2010 skiljer sig från normen. Bolentorms som kom 2010 hade ingen retroaktiv effekt. Normen etablerades för att se till att nya bostäder har ett tillräckligt antal uttag, vara framåtblickande och minska antalet bostadsbränder. Äldre hem har ofta en underdimensionell anläggning i förhållande till dagens behov, enligt Kvassheim.

- Om säkringarna röker ofta är det ett säkert tecken på att anläggningen ska kontrolleras av en elektriker och eventuellt uppgraderas, säger han.

Kvassheim rekommenderar det gamla säkringsskåp med traditionella säkringssäkringar, uppgraderade med jordfelsmaskiner och överspänningsskydd. Detta ger betydligt bättre elektrisk säkerhet.

- Det är också viktigt att leta efter dimma eller hotspots på befintliga eluttag.

Terje Bo Brettvik, serviceavdelningen Arna på Thunestvedt Elektro, berättar samtidigt att det inte finns något krav på att äldre hus måste uppgraderad bostad mask.

- Det är viktigt att överväga behovet av antal uttag, säger Brettvik.

Men om du bygger på eller rehabilitera ett äldre hus, måste du följa bostad mask med tanke på antalet försäljningsställen per kvadratmeter, enligt Brettvik.

Byt förlängningssladdar

Det enklaste sättet att kontrollera om du har tillräckligt eluttag, är enligt Brettvik, för att se om du använder förlängningssladdar till konsumentapparater. Om du gör det ska du installera ett extra vägguttag.

- I ett äldre hus, omfattande användning av förlängningskabel, förgrening, bör du få fler kraftuttag, rådgör Brettvik.

Detta stöder Kvassheim.

- Om det finns omfattande användning av förlängningskabel och filialer krävs mer strömuttag. Vänligen kolla TV-, Hifi- och PC-arbetsplatsen, elinstallatören kommer att kolla igen.

Och om du till exempel har en elbil som du lämnar hemma, bör du installera ett fast bostadsmagasin, Kvassheim.

- Elektrisk fordon får inte laddas via förlängningskabel.

Två alternativ: Kan vara samma som ett dubbeluttag. FOTO: Linn M. Rognø. Se mer

- Bättre med för många än få

Mängden nödvändiga uppgraderingar varierar från bostad till bostad, enligt Kvassheim.

- Ett extra strömuttag i vardagsrummet kan kosta från 1500 kronor och uppåt. Om det finns behov av att stärka kursarrangemang i hemmet, blir det dyrare, säger han.

Han rekommenderar dig att kontakta en elinstallatör som kan ge bra tips och förbereda priserbjudanden för jobbet.

Enligt Kvassheim finns det för närvarande inga begränsningar för hur många uttag du kan installera i ditt hus, detta bör också anpassas till kundernas behov, sade han när han betonar:

- Det är fortfarande bättre med två för mycket än en för lite.

ADVERT

Mest populära