All egendom: trädgård, kök, inredning >> Tjänsten

Försäkringsbranschen värsta skräckbilder

Det var en gammal torr loft

Här är Norges finaste barns

Cutting raka med runda

När omfattningen av de skador i år uppgick vill försäkring för att dra slutsatsen att 2010 var ett speciellt rekordår vattenskador.

Både antalet vattenskador och kompensationsbetalningar har ökat dramatiskt jämfört med föregående år, siffror från Financial Industry Association (FNO).

Har du funderat på vilken typ av försäkring du har? Enligt FNO har många företag så kallade procentuella avdrag.

Detta innebär att dess äldre utrustning är desto mindre täcker försäkringen.

UTBILDNING: Hur kan Windows glida under lång tid? Enligt Tryg Forsikring har snö och isbildning uppstått i samband med kondens och fukt. Foto: PHOTO: Tryg

Frostskada

- Många skador kan relateras till frosten. För fler ställen där det vanligtvis inte är så kallt, så märktes det också förkylningen förra vintern, förklarar kommunikationsdirektör Leif Osland i FNO.

Siffrorna visar att försäkringsbolagen fick 61 000 anmälda vattenskador under de första nio månaderna 2010. Summa fordringar är rekordhöga 2, 1 miljarder under samma period.

Big skada potential

- Ja, när det kommer till vattenledning skador, särskilt på stugorna, så det är dyster läsning, medger Jack Frostad i If P & C.

Moderna stugor har ofta många flaskhalsar och mycket sanitetsutrustning. Skadorna är därför stora om vattnet i rören fryser till is inuti och blåser rören.

ENDAST KÖP: En kollision mellan rörmokare och elektriker. Enligt If Damage Insurance, bör detta inte ha gjorts av en amatör. Bilden talar för sig själv. Foto: FOTO: Om skadeförsäkring

Vet du, till exempel, vad dina försäkringar täcker?

Du kan spara mycket på att välja rätt försäkring.

Stora kostnader

Kompensationsbetalningarna tycks komma upp på nära 320 miljoner kronor, vilket skulle vara en ökning med 137 procent. Det har aldrig varit så stora ökningar av vattenskador i stugor.

Om Skadeförsäkring ser en tydlig koppling mellan vattenskador och flitiga hobbyhandlare.

En undersökning Norstat fördes, visar att nästan hälften av alla män i Norge (46 procent) över 18 år installerade eller monterade vattenbärande utrustning i hemmet, medan var femte kvinna har gått ombord omedelbart.

Amatörer med tillförsikt

- Vi vill inte ta från människor glädje göra det möjligt för hus och stugor, men vi ser att många norrmän har hög tilltro till sin egen förmåga när det gäller arbete som borde ha utförts av rörmokaren .

REKORDHØYE TAL: Finansiella industrisiffror visar att försäkringsbolagen fick 61 000 rapporterade vattenskador under de första nio månaderna 2010.Summa fordringar är rekordhöga 2, 1 miljarder under samma period. Foto: PHOTO: Reciprocal

- Det kan verka lätt att ansluta en mixer eller diskmaskin. Problemet är bara att ett mindre fel kan få stora skadliga konsekvenser, säger Torstein Bratgjerd, teknisk inspektör vid If.

Om du undviker kall dusch stänkte vattenledningar närvarande - bör därför vidta vissa försiktighetsåtgärder, med betoning informationschef Bjarne Aani Rysstad i Gjensidige.

Vissa ägare är starkt beroende av teknik när de inte är i stugan under perioden mellan hösten och påskloven. Någon fick därför en obehaglig överraskning när de anlände till sina hytter förra påsken.

- Frostskador är verkligen enkla att förhindra. Vi rekommenderar gärna dig att stänga av huvudkranen och ha tillräckligt med värme.

GULVALDT: Om skadeförsäkring ser en samband mellan vattenskador och hobbybåtar. Foto: Foto: Gjensidige

- Om alla hade gjort detta kunde samhälle har varit förskonade 100 miljoner förra året, enligt våra beräkningar, säger Rysstad.

Spara inte ström

Generellt sparas för mycket ström när det är kallt.

Detta gäller särskilt när strömmen är dyr, vilket kan vara en dyr sparande aktivitet.

Rådet håller det tillräckligt varmt i kabinen och har dörrar öppna i rum med vatteninstallationer som kan vara utsatta för frost.

ISKLUMP: Här har toaletten blivit en enda stor isklubb. Foto: Foto: Gjensidige

försäkringsbranschen och norska VVS Landsforbund betonar vikten av att termostaten på rätt sätt:

Du bör ha en temperatur på minst 10 grader i rummet med rören i väggen, helst 15 om det är dåligt isolerade. Och vid lossning måste du först kontrollera att stoppskruven är tätt.

Dessutom ska avloppet rengöras minst en gång per år.

Undvik att använda starka kemikalier om du har plaströr, eftersom dessa kan etsna rören.

Inre vägglocket

COST OUTPUT: Kabinskador kan vara länge utan att detekteras. Detta kräver reparationen. Bilden är från en stuga i Tynset. Fotografering: FOTO Om P

Vidare ett kylskåp, is beslutsfattare och liknande utrustning ansluten till vattnet för att ha automatisk avstängning med sensorn i områden där läckage kan uppstå.

Vattenrör mot ytterväggar är mest utsatta för frost. Detta kan inkludera rör i disk skåp eller rör är inramad yttervägg. Flera har löst frostproblem vid utsatta punkter i kabinen genom att installera värmekablar. Annars är det viktigt att täta frostisolering.

Läs också:

Holiday: Den frusna golvet efter en vattenläcka i en sommarstuga i Stornoway. Foto: Foto: If P

Detta omfattar hem hemförsäkring

Tusentals spara på villa försäkring

En bra försäkring

Detta är slutet av matlagning för mycket spaghetti

frysning: Den frysta badrumsgolvet med duskjkabinett är från en stuga i röken. Foto: FOTO: Om skadeförsäkring

ADVERT

Mest populära