All egendom: trädgård, kök, inredning >> Energi

Installation av ny härd

som härd organ fristående kaminer, eldstäder, spisinsats, fotogen brännare där gravitationen tanken monteras i brandrummet och kombineras av och fotogen brännare, en öppen spis eller kamin för lokal uppvärmning samt gasbrännare matas med en flaska.

Med andra åtgärder, se, sid. a. brandväggsinmatning, pipelineinsättning, friskluftsförsörjning, eldningsfack och annat arbete som behövs för att installera en eldstad.

Kontroll kan utföras genom följande revisorer:

• företag med relevant central autentisering

• enhet eller person som uppfyller villkoren i den relevanta lokala godkännande

• kommunala svepande karaktär i den utsträckning som en sotaren kommer att erbjuda en sådan tjänst.

skall kontrollanten tillse att kontrollen är spårbar genom att det dokumenteras skriftligen att inspektionen har utförts av en kvalificerad person.

måste dras förklaring checker att åtgärden befinns uppfylla kraven i byggreglerna så att den kan visas om kommunen kommer att övervaka. I deklarationen måste anges att installationsanvisningarna har följts. Inspektionsdeklarationen måste hållas av byggnadsägaren.

Required underhåll, reparation och återinstallation av en spis är också undantagna från tillämpningen och anmälan. Ominstallation betyder en eldställe som tas ut och placeras tillbaka på samma ställe samt i samma rökströmning.

NB Installationen av eldstäder under byggandet av en ny byggnad kommer dock att bli föremål för ansökan - då som en del av ansökan. Undantaget gäller inte för förbränningsanläggningar som kräver brandcellbegränsande byggkomponenter som till exempel källtank, marktank etc. Undantaget gäller inte rör / skorstenar.

Det är alltid klokt att få information från den lokala byggnadsavdelningen och professionell hjälp innan installationen påbörjas.

För ytterligare information hänvisas till National Building Engineering Agency // www. be. com

ADVERT

Mest populära