All egendom: trädgård, kök, inredning >> Energi

För att installera en braskamin

det jobb du kan göra själv, om du är lite händig. Glöm inte att du måste skicka ett byggnadsmeddelande till kommunen innan du påbörjar arbetet.

När ugnen är på plats måste sopmaskinen kallas för att godkänna installationen.

Vikten av brandsäkerhet

Golv och väggytor tills kaminen måste vara brandsäkert och får inte vara för nära. Också avgaskanalen måste ha ett visst avstånd från brännbara byggmaterial, och svepen kommer lätt att kunna svepa röret och ugnen.

För att förhindra att elden sprider sig om något faller ur ugnen, täcka golvytan fram och under ugnen med en platta av eldfast material, 30 centimeter ut och minst 10 centimeter bredvid eldstaden.

Eldstäder har olika vikt. Kontrollera om strålskiktet driver den ökade vikten. Enkla ugnar som väger upp till 350-400 kg kan generellt placeras var som helst. Om ugnen är tyngre måste strålen förstärkas.

Uppvärmningstips för framgångsrik installation

* Är kaminen installerad enligt installationsanvisningarna?

* Var noga med att kontrollera: Avstånd till brandväggen, avstånd till brännbart material, Avståndet till taket, minns plattan framför den öppna spisen.

* När du installerar en eldstad och annan eldstaden, kontrollera att golvet är motståndskraftigt mot lasten.

* Finns det möjligheter till eldstäder och rökrör?

* Är ugnen försedd med förbränningsluft via luftluftar över fönster?

* Är rökröret monterat i skorstenen enligt skorstenstillverkarens instruktioner?

* Är skorstenen lämplig för anslutning av den aktuella spisen?

* Finns det produktdokumentation med installationsanvisningar på webbplatsen?

Källa: Uppvärmningsvetenskap www. VARMEFAG. com

ADVERT

Mest populära