All egendom: trädgård, kök, inredning >> Badrum

Självständigt styra

Under de senaste åren har det skett en stor mängd klagomål om nya byggnader och det antas att fel och avvikelser i byggnader uppgår till cirka 10 miljarder kronor varje år.

Dessa är stora summor och det påverkar främst ägarna till byggnaderna. Oberoende kontroll införs för att säkerställa kvalitet och minska fel och brister.

- Badrummen till hundratusentals dollar måste byggas om, men de handlar också om kondensproblem, straffskador och andra, säger takstmann Morten H. Storm.

Fram till 1997 var kommunerna ansvariga för kontrollen av byggbranschen. Kommunerna hade egna personalbyggnadsinspektörer.

Efter 1997 lämnade kontrollen till cheferna. Detta innebar att byggare och entreprenörer i huvudsak skulle kontrollera sig.

- För allvaret i branschen har det fungerat bra, men de användarstyrda företagen har lämnat barken i egen kontroll. Kvaliteten på både planering och utförande har varierats, Storm-krav.

Den oberoende kontroll som infördes från det nya året innebär att promotorn, det vill säga projektets ägare, måste komma överens med en enhet som har centralt godkännande för kontroll.

Företaget ska verifiera att cheferna faktiskt utför egen inspektion. Dessutom kommer de att kontrollera luftens täthet i hemmet samt densitet och prestanda i rummet. Detta är den obligatoriska kontrollen.

Mätare kan också komma överens med kontrollföretaget att de kommer att utföra ytterligare kontroll över byggnaden, såsom kontroll av isolering, diffusionstätning, bärsystem och mer.

Endast när byggnaden kontrolleras kan byggprojektet förklaras slutfört.

Ombyggnad utom

Enligt föreskrifterna, ändring och reparation av våtrum i befintliga byggnader inom en nytta eller annan brandcell än byggnadsarbete och därför inte kräver självständig kontroll.

- Om du bor i en villa, och du ska borsta i badrummet, behöver du inte oberoende kontroll även om du riva ner befintliga väggar, säger Senior Advisor Frode Grindahl vid Direktoratet för byggkvalitet.

En förlängning på mindre än 50 kvadratmeter krävs också.

Det finns ingenting i vägen för att sluta ett privat avtal för oberoende övervakning, utan att se till att badrummet rehabiliteras i enlighet med gällande regler, rekommenderar Grindahl främst ett bra avtal om att våt norm måste tillämpas för arbete.

- Om du stannar i ett block och berör golvet, så att brandcellen är trasig blir situationen annorlunda. Då är oberoende kontroll nödvändig, påpekar Grindahl.

I enfamiljshus och radhus måste varje fall beaktas.

Kontroll av våtrummet

I en oberoende kontroll ska inspektören kontrollera att byggnadsarbetet uppfyller kraven i planerings- och bygglagen.

I synnerhet bör det kontrolleras att duschen i badrummet ligger i nivå och höjd som projicerat. Det bör också finnas en visuell kontroll av passningen mellan membran, slusspjäll och brandsläckare.

- Det har varit mycket problem med fukt och vattenskador på grund av att de inte stängs av. Avstängningen är en kritisk punkt och därför är det viktigt att det övervakas noggrant, säger Grindahl.

Det är inte reglerat i detalj när kontrollen kommer att ske, men det måste ske innan kakel och beläggningar är monterade. Efter kontrollen ska en kontrolldeklaration lämnas.

- Fel som upptäckts under kontrollen bör rapporteras till ansvariga företag som har planerat eller genomfört byggnadsarbetet. Ansvariga designers eller chefer ansvarar för att korrigera felet, rådgör med seniorkonsulenten.

Om detta inte sker inom de överenskomna tidsfristerna, måste det rapporteras till kommunen.

När verifieringsuppdraget har genomförts måste en kontrolldeklaration och slutrapport lämnas in. Tillsynsmyndighetens ansvar inom byggbranschen slutar med slutrapporten.

- Om du märker en brist i badrummet är det den som gjorde jobbet ansvarigt, säger Frode Grindahl.

ADVERT

Mest populära