All egendom: trädgård, kök, inredning >> Hus

ÖKad hyra, nej tack!

Uthyraren rätt att höja hyran varierar beroende på om fastigheten är föremål för hyra reglering eller inte. Vi har för närvarande hyreshantering för vissa bostäder i Oslo, Bergen, Trondheim, Bodø, Drammen och Tromsø. Denna artikel behandlar alla bostäder i Norge som inte är föremål för hyreshantering.

Observera dessa

Du bör först märka att hyresvärd inte i två fall kan ställa in din hyra. För det första om du har ingått ett oåterkalleligt (tidsbestämt) leasingavtal. Det andra är om inte uttryckligen anges i hyresavtalet att hyresvärden kan ställa upp hyran.

Detta är givetvis hyresvärden medvetna om och de flesta leasingavtalet avslutas därför (tidsmässigt) och med viss öppning för att öka hyran.

Om det inte skrivs i kontraktet att hyran kan ökas kan hyresvärden hävda att du hade muntligt avtal. I så fall har hyresvärden bevisbörda att en sådan muntlig överenskommelse gjordes.

Undvik detta

Det är typiskt i många hyresavtal som hyresvärden kan öka hyran med ett visst belopp per år - till exempel ett belopp som motsvarar ökningen av konsumentprisindex. Ofta anges i kontraktet att hyresgästen har rätt till en månads skriftliga meddelande om en sådan ökning. Om du inte får denna varning accepterar du inte ökningen.

Försök att undvika uppsägnade kontrakt där det inte finns något annat som hyresvärden har tillgång till för att öka hyran. Här kan hyresvärden i princip öka hyran så ofta och så mycket som han eller hon vill ha.

- Prissättningslagen ger ändå något skydd för hyresgästen. Om höjningen i hyran leder till en hyreskostnad som är uppenbart orimlig, kan hyresvärden vägra att godkänna höjningen och sedan få ärendet försökt för rättegång. Men gör inte detta utan att vara säker på ditt fall, säger VD Lars Aasen från Leieboerforeningen. Som ett exempel nämner han om en hyresvärd kräver 10 000 kronor för ett garage på 25 000 kvadratmeter eller liknande.

Du avfärdas (villkorlig uppsägning)

Vad händer om du har en återkallas kontrakt och uteleier vill höja hyran så mycket att du inte accepterar den. Då måste husägaren säga upp dig - det här kallas en villkorlig uppsägning - och möjligen erbjuda dig ett nytt kontrakt där den nya hyran gäller. Du kan vägra att acceptera detta för att ta upp saken till domstol. Men du vinner?

- Vi kan säga att hyresgästen är en stark konkurrent i ett sådant fall om ökningen av hyran leder till en hyra som är klart högre än liknande bostäder i samma standard i samma stadsdel eller att ökningen är oskäligt höga i förhållande till nuvarande hyra, säger Aasen.

Ledsen â? ?? Denna artikel är inte längre tillgänglig.

ADVERT

Mest populära