All egendom: trädgård, kök, inredning >> Säkerhet

ÖKad brandrisk med EV

Text: Dag Erik Kongslie

- Laddning av elbilar kan medföra ökad brandrisk. Det finns mycket hemkomst per dag och 92 procent av tiden kommer från vanliga eluttag. Det är inte hållbart. Det är viktigt att elektriska fordonsägare använder lämpliga kontakter och laddningsutrustning för sin bil, säger NELFO chef för elektroteknik Jon-Steinar Hanstad.

I ett samarbete mellan NELFO, Direktoratet för civilskydd och beredskap (DSB), Den norska elektrotekniska kommittén (IEC) och EV Association har utarbetat en ny guide om elbilar som du kan ladda ner på nätet. Detta häfte kommer att vara användbart för dem som planerar, utför och monterar laddningsutrustning för elbilar. Den här guiden visar de bra och säkra lösningarna. Därför bör installatörer och rådgivare läsa häftet.

- Ett vanligt uttag är i grunden så illa. Det tar lång tid att ladda, det kommer att vara en stor belastning under en längre tid och det ökar brandrisken. Det här är en av anledningarna till att vi har gått ihop och gjort den här guiden, säger Hanstad.
Många fackföreningar och bostadsföretag strider för att komma överens om hur man fördelar kostnader och separerar platser för elbilar. På så sätt undviker du bristen på elbil i bostadsgruppen.

liten men stadig användning

För ett bostadsområde hushållets elbil faktiskt en blygsam energikonsument, även om laddningen av elbilen är något effekt krävande. För de flesta representerar elbilen mindre än 10 procent av den totala effektförbrukningen. Den effekt som elbilen kräver vid normal belastning är inte heller avskräckande och kan jämföras med en stor vattenvärmare. Det är å andra sidan den långvariga effekten över tid, vilket är en ny och krävande operation för kraftverket.

- Traditionellt en 16-kurs med hylsor aldrig fått höga koncentrationer under lång tid, för elfordon kommer in i kraftverket i tusentals hem. Många elsystem dimensioneras inte för en hög hållbar belastning, vilket är återigen skrämmande och kan orsaka värme och eld. Det är därför viktigt att se till att kraftverket är ordentligt underhållet ", säger generalsekreterare Christina Bu från Electric Vehicle Association.

När det gäller elteknik anses det att dåligt tekniskt arbete är att ladda en säkerhetsnivå på 100 procent. Det är och har alltid varit normal praxis att stanna inom 80 procent utnyttjande, så det finns säkerhetsmarginaler att fortsätta. Är svagheten av kraftverket, exempelvis i kontakt, kommer kopplingsdosa eller trådar i synnerhet med hög varaktig belastning skulle kunna utvecklas värme. Värme som i värsta fall kan orsaka brand eller i bästa fall är säkringen överbelastad eller uppvärmd.

Det har varit fall

- Vi vet att det har funnits några fall av eld på grund av detta på gamla elbilar. Dagens elbilar har långt fler säkerhetssystem som förhindrar sådana bränder jämfört med gårdagens bilar.Sannolikheten för att en brand kan hända är inte stor, men vi vill vara i framkant och informera alla om att förebyggande åtgärder kan vidtas eftersom det nu rullar betydligt fler elbilar på norska vägar, fortsätter Bu.

Statens incitament har fungerat. Körning på offentliga platser, gratis laddning och laddning laddning har lockat över 77.000 norrmän att köpa elbilar. Detta påverkar marknaden för installatörerna positivt.

- Efterfrågan på goda och säkra debiteringslösningar kommer att öka, och då måste vi vara bra rådgivare och erbjuda mer än en minimilösning, säger Hanstad i NELFO.

Till exempel kommer en Nissan LEAF som har en 10A laddningskabel kontinuerligt att rita 2 300 W under många timmar med tomt batteri. 10A står för cirka 62 procent av säkringspriset. Samma bil med en 16A laddningslinje kommer att räcka nära 3 700 W. Det betyder att den använder 100 procent av säkerhetsfrekvensen.

- Om du behöver snabbare laddning än vad 10A laddning leder, överväg att köpa ett laddningsuttag för en elbil, säger Hanstad.

Smutsiga förlängningar

- Vi är väldigt skeptiska till budbäraren. Vi vill helt enkelt inte att någon ska använda detta i samband med laddning. Om det var nödvändigt tror vi att det bara ska ske i speciella fall, säger Christina Bu.

Hon anser att det är viktigt att se till att utrustningen är i rätt form, att den inte är skadad och att den är dimensionerad för den laddningsström som används. Alla förlängningskablar ska ha ett tvärsnitt på 2, 5 mm², både för uppvärmningsskäl och eftersom spänningsfallet i ledningen leder till en sämre laddning. När du använder förlängningskabel och adapter, tryck på strömbrytaren för att värma en till två timmar efter laddning.

- Om kabel används, är det mycket viktigt att hela kabeln dras ut ur slangen innan den används även om det inte är nödvändigt för hela längden. Återstående kabel på en ledningsnät kommer att orsaka värme vid samma strömningar som vi talar om här är råd från elbilföreningen.

ADVERT

Mest populära