All egendom: trädgård, kök, inredning >> Anställa

ÖKad utgifterna är hyresvärdens egen risk

För bostadsuthyrning är svaret på den frågan nr. Att öka till exempel gemensamma kostnader är hyresvärdenes risk och det finns ingen anledning att höja hyreskostnaden.

- Om företaget genomför stora projekt är det hyresvärden som måste ta tapeten. Du kan inte baka detta rätt in i hyran. Detta kan justeras när avtalet löper ut. Parterna är då fria att ingå nya avtal på nya villkor. Det är ett av skälen till att vi rekommenderar att man går in tids leasing svarar advokat Espen Kheradmandi i Huseiernes nationella dotterbolag.

är det inte möjligt att kräva hyran justeras oftare än en gång per år och högst Consumer (KPI), även om en sådan hyresvärd verkar gemensamma kostnader, har de lokala skatter eller elpriserna ökat mer än väntat. Antagandet är att ett år har gått sedan leasingavtalet ingicks eller att det har varit ett år sedan leasingavtalet reglerades. Om du vill göra en sådan indexreglering måste du meddela hyresgästen minst en månad innan hyresbytet genomförs.

Hur beräknas KPI?

I hyresavtalet har hyresgästen två sätt hyresvärden kan öka hyran. Den ena är styrning av CPI (Consumer) som kan förekomma varje år och den andra styr den nuvarande nivån på hyrorna kan hända när hyresavtalet varade i tre år. Regel för gästuthyrning kräver sex månaders skriftlig uppsägning.

- Det kan vara viss osäkerhet om hur man beräknar KPI. Det bör beräknas genom att hyran tas ut från den tidigare lagbestämmelsen och anpassar den till den nuvarande nivån. Reglerad du senast i augusti 2016 för att använda förändringen från augusti 2016 till september 2017 sade Kheradmandi.

Det är Statistiska centralbyrån (SSB) som beräknar KPI. Den senaste tolvmånadersändringen i KPI var 1, 6 procent. Det innebär att ett hyrespris på 11 000 kronor kan höjas med 176 kronor.

En hypotetisk beräkning för hyra av NNS sekundära höljet skulle då se ut så här i en fiktiv BOLIGSAMEIE

2016

uthyrning Hastighet: 11 000

Vanliga kostnader: - 1500

Överskott = 9500 <999 > eftersom dräneringsarbeten i villa kortet beslutat att öka offentliga utgifter från 1 500 och 2 000 år 2017.

2017

hyran: 11 tusen

Rent öka KPI

(1, 6% ) + 176 gemensamma kostnader: - 2000

överskott = 9176

Här sitter hyresvärden igen med 324 miljoner mindre i vinst under 2017 än under 2016 på grund av de gemensamma kostnaderna ökat i bostadsrätt. Det här är därför en börda som du inte kan ta på befintliga hyresgäster.

Hur kan du sätta din hyra

Om du vill göra mer än indexering av hyran kan göras när det har varit minst tre års arrende. Då kan båda parter kräva att hyran anpassas till gästens hyra. En sådan förändring kan krävas för både tidsbestämda och tidsbegränsade avtal.Vid anpassning till sängens hyran måste den underrättas skriftligen minst sex månader i förväg, och ett sådant meddelande kan därför ges tidigast två år och sex månader efter den tidigare förordningen om hyran av huset.

Hyra hyra betyder genomsnittlig hyra, inte marknadshyra. Gjengs hyra är ett genomsnitt av hyran i alla nuvarande hyror som gäller för liknande bostadsrum på liknande villkor. För Oslo utarbetas statistik på både marknadslägenhet och hyrauthyrning.

ADVERT

Mest populära