All egendom: trädgård, kök, inredning >> Uppvärmning

Felisolering kan orsaka fuktskador

Text: Bjørn Runar Sodeland

- Efter isolering ger goda resultat vid perfekta förhållanden, men verkligheten är ofta annorlunda. Problemet är särskilt stort i ett litet äldre hus. Där kan till exempel risken för att en liten torr rot skador som kan ha varit relativt oproblematiskt accelerera ganska kraftigt, varnar Johan Mattsson fast Mycoteam arbetar med biologisk byggnad skador. Mattsson anser särskilt att man bör vara försiktig med isolering av isolering. Att göra det på fel sätt kan få katastrofala konsekvenser.

- Om du bara göra ett hål i väggen och blåser isolering i flykt mellan panel och luftspalt, får du problem. Då är det omöjligt att förutsäga vilken chans det är möjligt med avseende på kondens och fukt, säger Mattsson.

När det gäller användningen av isoleringsmattor, gör Mattsson också klart att det inte nödvändigtvis bara att klämma väggarna fulla och hoppas att det går bra.

- Även om det rekommenderas att isolera utsidan och ta bort kläderna, är det mycket arbete och kostar mycket pengar. Därför väljer många att göra jobbet själva och isolera sig inuti. Då är fadern mycket stor för att få kondens mellan isoleringen och den ursprungliga väggen.

Även på vinden, bara rulla ut mattor och tro att allt kommer att bli smidigt.

- Isolering på vinden är det förfarande som ger bäst effekt, men gör du det fel riskerar du att ändra villkoren på vinden till det sämre. Först och främst är det i allmänhet sämre ventilation, och när du isolera blir de succes svalare stora delar av året. Då kan du få problem med kondens som kan orsaka omfattande skador, säger Mattsson.

ADVERT

Mest populära